Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

Mục lục

{equine } , (thuộc) ngựa; như ngựa; có tính chất ngựa


{gee } , khuấy thán từ, đi nào (tiếng quát ngựa) ((cũng) gee,ho, gee,hup, gee,up, gee,wo), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cứ thế


{horse } , ngựa, kỵ binh, (thể dục,thể thao) ngựa gỗ ((cũng) vaulting horse), giá (có chân để phơi quần áo...), (thần thoại,thần học) quỷ đầu ngựa đuôi cá, (động vật học) cá ngựa, (động vật học) con moóc, (hàng hải) dây thừng, dây chão, (ngành mỏ) khối đá nằm ngang (trong mạch mỏ), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) horse,power, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bài dịch để quay cóp (của học sinh), đánh cá con ngựa thua, ủng hộ phe thua, con ngựa ít người biết đến trong cuộc đua, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ứng cử viên ít người biết đến trong cuộc bầu cử, ăn (làm) khoẻ, (xem) flog, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kìm sự nóng nảy, vênh váo, làm bộ làm tịch, lên mặt ta đây, (xem) cart, thay ngựa giữa dòng, đó là một vấn đề hoàn toàn khác, cưỡi ngựa, đi ngựa, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) động đực (ngựa cái), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đùa nhả ((cũng) to horse around), cấp ngựa cho (ai), đóng ngựa vào (xe...), cõng, cho cưỡi trên lưng, đặt (ai) lên lưng (người nào hoặc ngựa gỗ) để đánh đòn, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đùa nhả (ai)


{horseflesh } , thịt ngựa, ngựa (nói chung)


{neddy } , (thông tục) con lừa


{steed } , (văn học), (thơ ca) ngựa; chiến mãThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 马丁

  { footman } , lính bộ binh, người hầu, cái kiềng { Martin } , (động vật học) chim nhạn
 • 马丁尼

  { martini } , rượu mác,tin
 • 马上

  Mục lục 1 {by and by } , tương lai 2 {directly } , thẳng, ngay, lập tức, thẳng, trực tiếp 3 {forthright } , thẳng, trực tính, thẳng...
 • 马亚语

  { Maya } , thế giới vật chất tri giác được (ấn Độ giáo cho nó là ảo tưởng che giấu sự tồn tại tuyệt đối)
 • 马体的前部

  { forehand } , thuận tay, nửa mình trước (cá ngựa), (thể dục,thể thao) cú tin (quần vợt)
 • 马克思主义

  { Marxism } , chủ nghĩa Mác
 • 马兜铃

  { birthwort } , cây dây leo
 • 马其顿人

  { Macedonian } , (Macedonian) người Maxêđôni (giữa Nam Tư và Hy Lạp), (Macedonian) tiếng Maxêđôni, thuộc về người Maxêđôni,...
 • 马其顿的

  { Macedonian } , (Macedonian) người Maxêđôni (giữa Nam Tư và Hy Lạp), (Macedonian) tiếng Maxêđôni, thuộc về người Maxêđôni,...
 • 马具

  { harness } , bộ yên cương (ngựa), (nghĩa bóng) trang bị lao động, dụng cụ lao động, (sử học) áo giáp (của người và ngựa),...
 • 马具制造业

  { saddlery } , yên cương (cho ngựa)
 • 马具商

  { saddler } , người làm yên cương; người bán yên cương, (quân sự) người phụ trách yên cương (phụ trách trang bị của ngựa...
 • 马兹卡舞

  { mazurka } , điệu nhảy mazuka (Ba,lan), nhạc nhảy mazuka
 • 马兹卡舞曲

  { mazurka } , điệu nhảy mazuka (Ba,lan), nhạc nhảy mazuka
 • 马刀

  { sabre } , kiếm lưỡi cong (của kỵ binh), (số nhiều) (sử học) kỵ binh; đơn vị kỵ binh, cái gạn thuỷ tinh (nóng chảy),...
 • 马刺

  { spur } , đinh thúc ngựa, cựa (gà), cựa sắt (móc và cựa gà khi chọi), (thực vật học) cựa (ở cánh hoa...), mũi núi, tường...
 • 马刺制造者

  { spurrier } , người làm đinh thúc ngựa
 • 马力

  { horsepower } , số nhiều không đổi, (kỹ thuật) sức ngựa; mã lực (viết tắt) là HP { soup } , xúp, canh; cháo, (từ Mỹ,nghĩa...
 • 马力大的

  { high -powered } , chức trọng quyền cao, rất mạnh, có công suất lớn
 • 马勒

  { bridle } , cương (ngựa), (nghĩa bóng) sự kiềm chế, (hàng hải) dây cột thuyền, (giải phẫu) dây hãm, buông lỏng dây cương...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top