Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

马屁精

{lackey } , người hầu, đầy tớ, kẻ xu nịnh, kẻ khúm núm; tay sai


{lacquey } , người hầu, đầy tớ, kẻ xu nịnh, kẻ khúm núm; tay sai


{pickthank } , (từ cổ,nghĩa cổ) kẻ kịnh hót, kẻ bợ đThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 马屁股

  { crupper } , dây đuôi (dây, ngựa buộc vào khấu đuôi), mông (ngựa)
 • 马戏

  { circus } , rạp xiếc, gánh xiếc, chỗ nhiều đường gặp nhau, tiếng huyên náo, trò chơi ồn ào, trường đấu, trường du hí...
 • 马戏团

  { circus } , rạp xiếc, gánh xiếc, chỗ nhiều đường gặp nhau, tiếng huyên náo, trò chơi ồn ào, trường đấu, trường du hí...
 • 马戏场

  { hippodrome } , trường đua ngựa, trường đua xe ngựa (cổ Hy lạp, La mã), (Hippodrome) nhà hát ca múa nhạc
 • 马房

  { mews } , chuồng ngựa (xây quanh một sân rộng) { stable } , vững vàng; ổn định, kiên định, kiên quyết, (vật lý) ổn định,...
 • 马拉威

  { Malawi } , người Malauy (ở Đông Nam Phi châu)
 • 马拉松

  { marathon } , (thể dục,thể thao) cuộc chạy đua maratông ((cũng) marathon race), một cuộc hội thảo trường k
 • 马掌铺

  { farriery } , nghề đóng móng ngựa, xưởng đóng móng ngựa
 • 马札儿人

  { Magyar } , (thuộc) Ma,gi,a; (thuộc) Hung,ga,ri, người Ma,gi,a; người Hung,ga,ri, tiếng Ma,gi,a; tiếng Hung,ga,ri
 • 马札儿人的

  { Magyar } , (thuộc) Ma,gi,a; (thuộc) Hung,ga,ri, người Ma,gi,a; người Hung,ga,ri, tiếng Ma,gi,a; tiếng Hung,ga,ri
 • 马札儿语

  { Magyar } , (thuộc) Ma,gi,a; (thuộc) Hung,ga,ri, người Ma,gi,a; người Hung,ga,ri, tiếng Ma,gi,a; tiếng Hung,ga,ri
 • 马术

  { horsemanship } , thuật cưỡi ngựa, tài cưỡi ngựa { manege } , trường dạy cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa
 • 马术师

  { horseman } , người cưỡi ngựa, người cưỡi ngựa ngồi
 • 马术练习场

  { manege } , trường dạy cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa
 • 马来

  { Malay } , (thuộc) Mã lai, người Mã lai, tiếng Mã lai
 • 马来人的

  { Malay } , (thuộc) Mã lai, người Mã lai, tiếng Mã lai
 • 马来联邦人

  { malayan } , (thuộc) Mã lai, người Mã,lai
 • 马来语的

  { Malay } , (thuộc) Mã lai, người Mã lai, tiếng Mã lai
 • 马林鱼

  { marlin } , cá maclin, như marline
 • 马枪手

  { carbineer } , (quân sự) người sử dụng cacbin
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top