Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Mislabel

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Verb (used with object), -beled, -beling or ( especially British ) -belled, -belling.

to label wrongly, incorrectly, or misleadingly
to mislabel a bottle of medicine.

Xem thêm các từ khác

 • Mislaid

  to lose temporarily; misplace, to lay or place wrongly; arrange or situate improperly, he mislaid his keys ., to mislay linoleum .
 • Mislay

  to lose temporarily; misplace, to lay or place wrongly; arrange or situate improperly, verb, he mislaid his keys ., to mislay linoleum ., misplace , displace...
 • Mislead

  to lead or guide wrongly; lead astray., to lead into error of conduct, thought, or judgment., to be misleading; tend to deceive, verb, verb, vague directions...
 • Misleading

  deceptive; tending to mislead., adjective, adjective, honest , truthful, ambiguous , beguiling , bewildering , casuistical , catchy , confounding , deceitful...
 • Misled

  to lead or guide wrongly; lead astray., to lead into error of conduct, thought, or judgment., to be misleading; tend to deceive, vague directions that...
 • Mislike

  to dislike., to displease., verb, noun, disrelish, disinclination , disrelish , distaste
 • Mismanage

  to manage incompetently or dishonestly, verb, to mismanage funds ., ball up , blunder , boggle , bungle , foul up , fumble , gum up , mess up , mishandle...
 • Mismanagement

  to manage incompetently or dishonestly, to mismanage funds .
 • Mismanager

  to manage incompetently or dishonestly, to mismanage funds .
 • Mismatch

  to match badly or unsuitably., a bad or unsatisfactory match., noun, discrepancy , disproportion , dissemblance , dissimilarity , divergence , divergency...
 • Mismatched

  either not matched or unsuitably matched[ant: matched ], (of a contest or contestants) not fairly matched as opponents; "vaudeville...waged an uneven...
 • Misname

  to name incorrectly or wrongly; miscall.
 • Misnomer

  a misapplied or inappropriate name or designation., an error in naming a person or thing.
 • Misogamic

  hatred of marriage.
 • Misogamy

  hatred of marriage.
 • Misogynic

  hatred, dislike, or mistrust of women.
 • Misogynist

  hatred, dislike, or mistrust of women., noun, anti-feminist , male chauvinist , misanthrope , sexistnotes:a misandrist hates persons of the male sex ,...
 • Misogynous

  hatred, dislike, or mistrust of women.
 • Misogyny

  hatred, dislike, or mistrust of women.
 • Misopedia

  hatred of children, esp. one's own.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top