Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Rawboned

Các từ tiếp theo

 • Rawhide

  untanned skin of cattle or other animals., a rope or whip made of rawhide., to whip with a rawhide.
 • Rawness

  uncooked, as articles of food, not having undergone processes of preparing, dressing, finishing, refining, or manufacture, unnaturally or painfully exposed,...
 • Ray

  a narrow beam of light., a gleam or slight manifestation, a raylike line or stretch of something., light or radiance., a line of sight., physics, optics...
 • Rayon

  a regenerated, semisynthetic textile filament made from cellulose, cotton linters, or wood chips by treating these with caustic soda and carbon disulfide...
 • Raze

  to tear down; demolish; level to the ground, to shave or scrape off., verb, verb, to raze a row of old buildings ., build , construct, batter , blow down...
 • Razor

  a sharp-edged instrument used esp. for shaving the face or trimming the hair., an electrically powered instrument used for the same purpose., to shave,...
 • Razor back

  a finback or rorqual., a wild or semiwild hog with a ridgelike back, common in the southern u.s., a sharp narrow ridge or range of hills., also, razorbacked,...
 • Razor bill

  a black and white auk, alca torda, of the american and european coasts of the northern north atlantic, having a compressed black bill encircled by a white...
 • Razz

  to deride; make fun of; tease., raspberry ( def. 4 ) ., noun, verb, boo , catcall , hoot, banter , chaff , josh , heckle , jest , joke , kid , needle ,...
 • Razzia

  a plundering raid.

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Public Library

159 lượt xem

Mammals II

316 lượt xem

The Supermarket

1.162 lượt xem

Houses

2.219 lượt xem

The Bedroom

323 lượt xem

Outdoor Clothes

237 lượt xem

The Family

1.418 lượt xem

Mammals I

442 lượt xem

Bikes

726 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 26/09/22 12:29:48
  check out the balls on this bloke là gì ạ mọi người?
 • 23/09/22 04:44:08
  Cho em hỏi câu Perhaps a bit touristy (trong nghĩa cảnh cặp vợ chồng đang nhìn vào cái bản giới thiệu của một quán ăn hay quán nước gì đó) sau đó họ còn nói (ta cũng là khách du lịch mà) vậy thì câu đó có nghĩa gì ạ?
  • 117590621766445825631
   2 · 24/09/22 09:11:31
 • 20/09/22 12:26:20
  A measly eight-ball nghĩa là gì ạ?
  • Sáu que Tre
   3 · 20/09/22 08:52:50
  • Shifu 师傅
   2 · 22/09/22 09:36:04
 • 18/09/22 08:01:53
  mọi người cho em hỏi là từ sentimentality có nghĩa là gì vậy ạ, e có tra trên cambrigde mà ko hiểu rõ cho lắm ạ
  • Thienn89_tender
   0 · 18/09/22 09:17:43
   • ha_nnhinh
    Trả lời · 21/09/22 01:13:31
 • 19/09/22 10:32:03
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch sang tiếng việt như nào vậy ạ ?
  "mass-market retailing and the promotion of flowers for everyday use permit consumers to help themselves through cash-and-carry merchandising"
  • Shifu 师傅
   2 · 20/09/22 09:32:29
 • 25/08/22 11:52:39
  I want to be back by breakfast là gì vậy anh chị? Em nghĩ ngoài nghĩa trở lại bữa sáng thì nó còn có nghĩa khác nữa đúng không ạ?
  • 101488107170306739142
   0 · 26/08/22 11:17:16
  • illicitaffairs
   0 · 16/09/22 08:44:25
Loading...
Top