Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

To watch something in fascination

Mục lục

v1

みほれる [見惚れる]
みとれる [見蕩れる]
みとれる [見惚れる]
みとれる [見とれる]

Các từ tiếp theo

 • To watch steadily

  v1 じっとみる [じっと見る]
 • To water down

  Mục lục 1 n 1.1 みずでうすめる [水で薄める] 2 v1 2.1 うすめる [薄める] n みずでうすめる [水で薄める] v1 うすめる...
 • To wave

  Mục lục 1 v5k,vi 1.1 なびく [靡く] 2 v5s 2.1 ひるがえす [翻す] 2.2 ゆりうごかす [揺り動かす] 3 v1 3.1 ふれる [振れる]...
 • To wave (about)

  v5s ふりまわす [振り回す]
 • To wave (i.e. a flag)

  v1,vt ふりたてる [振り立てる]
 • To waver

  Mục lục 1 v5g 1.1 ゆるぐ [揺るぐ] 2 v5k 2.1 ゆらめく [揺らめく] 2.2 またたく [瞬く] 3 v5k,vi 3.1 うごく [動く] v5g ゆるぐ...
 • To weaken

  Mục lục 1 v5r 1.1 にぶる [鈍る] 1.2 なまる [鈍る] 2 v1,vt 2.1 よわめる [弱める] 3 v5r,vi,vt 3.1 よわる [弱る] 4 v5g 4.1 そぐ...
 • To weaken (as a battery)

  Mục lục 1 v5r 1.1 あがる [上がる] 2 io,v5r 2.1 あがる [上る] v5r あがる [上がる] io,v5r あがる [上る]
 • To weaken with age

  v5m おいこむ [老い込む]
 • To wear

  Mục lục 1 v5k 1.1 はく [佩く] 1.2 はく [穿く] 1.3 はく [帯く] 1.4 はく [着く] 1.5 はく [履く] 2 v5k,hum 2.1 いただく [戴く]...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  Xem thêm 1 bình luận
  • dienh
   1 · 29/11/22 10:33:57
  • PBD
   0 · 29/11/22 04:00:06
   • Mèo Hồi Giáo
    Trả lời · 30/11/22 09:30:42
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top