Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Burst transmission

Mục lục

Toán & tin

sự truyền gián đoạn

Điện tử & viễn thông

sự truyền dẫn bằng gói

Điện lạnh

truyền dẫn ào ạt

Kỹ thuật chung

truyền loạt

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top