Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Toán & tin

 • / ,meθə'dɔlədʒikl /, phương pháp luận, danh từ: phương thức, phương cách,...
 • / æn'tisipeit /, Ngoại động từ: dùng trước, hưởng...
 • / ,kælkjulə'biliti /, Danh từ: tính có thể đếm được,...
"
 • / ´kænsələbl /, Toán & tin: giản ước được,
 • / 'kæptʃə /, Danh từ: sự bắt giữ, sự bị bắt, sự...
 • Toán & tin: tính sắc sai,
 • mặt catenoit,
 • Toán & tin: tâm, cemtrum of a group, tama của nhóm
 • / tʃeis /, Danh từ: sự theo đuổi, sự đuổi theo, sự...
 • Toán & tin: đối phạm trù,
 • Toán & tin: (tôpô học ) cùng gốc, cùng đuôi,
 • đôi hàm,
 • Toán & tin: (đại số ) đối hạch,
 • phép cộng tuyến, elliptic collineation, phép cộng tuyến eliptic, elliptic collineation, phép...
 • Toán & tin: (hình học ) comitan,
 • đồng cực đại,
 • không lệnh,
 • mục chú thích,
 • / 'kɔmpækt /, Danh từ: sự thoả thuận, hiệp ước, hợp...
 • được bù,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top