Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Esp

Mục lục

/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

Bản mẫu:Phiên âm

Thông dụng

Viết tắt
Anh ngữ chuyên ngành ( English for Specific Purposes)
Tri giác ngoại cảm ( extra-sensory perception)

Xem thêm các từ khác

 • Espacement

  khoảng tường giữa 2 cửa sổ [xác định khoảng tường giữa 2 cửa sổ],
 • Espadrille

  / ¸espə´dril /, Danh từ: giày làm bằng vải bạt,
 • Espagnole

  Danh từ: nước chấm tây-ban-nha,
 • Espagnoletle

  Danh từ: then móc cửa sổ,
 • Espagnolette

  then cửa sổ,
 • Espagnolette bolt

  bulông tây ban nha,
 • Espalier

  / is´pæljə /, Danh từ: giàn đứng (dựa vào tường cho dây leo...), cây trồng ở giàn đứng,
 • Espangnolette bolt

  chốt then cửa sổ,
 • Esparto

  / es´pa:tou /, Danh từ: cò giấy ( (cũng) esparto grass), Hóa học & vật liệu:...
 • Esparto paper

  giấy cỏ gianh,
 • Especial

  / is´peʃəl /, Tính từ: Đặc biệt, xuất sắc, riêng biệt, Xây dựng:...
 • Especially

  bre & name / ɪ'speʃəli /, Phó từ: Đặc biệt là, nhất là, Kỹ thuật...
 • Esperance

  / ´espərəns /, danh từ, (từ cổ, nghĩa cổ) hy vọng; chờ đợi,
 • Esperantidist

  Danh từ: người tuyên truyền tiếng experanto,
 • Esperanto

  / ¸espə´ræntou /, Danh từ: tiếng etperantô, Kỹ thuật chung: quốc tế...
 • Espichellite

  espiselit,
 • Espiel

  Danh từ: do thám; theo dõi, sự phát hiện ra,
 • Espier

  Danh từ: người do thám, người trinh thám,
 • Espionage

  / ,espiə'nɑ:ʤ /, Danh từ: hoạt động tình báo, hoạt động gián điệp, phản gián, Xây...
 • Esplanade

  / ¸esplə´neid /, Danh từ: (quân sự) khoảng đất giữa thành luỹ và thành phố, nơi dạo mát,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top