Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

In the vicinity of

Nghe phát âm

Kỹ thuật chung

gần

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • In the wake of something

  Thành Ngữ:, in the wake of something, theo gót; đến sau, theo sau, là hậu quả của việc gì, in the wake...
 • In the wind

  Thành Ngữ:, in the wind, s?p s?a x?y ra
 • In the wrong

  Thành Ngữ:, in the wrong, có lỗi
 • In this day and age

  Thành Ngữ:, in this day and age, ngày nay
 • In this regards

  Thành Ngữ:, in this regards, về mặt này, về lĩnh vực này, về điểm này
 • In time

  Thành Ngữ:, in time, sớm hay muộn; cuối cùng
 • In time (for something/to do something)

  Thành Ngữ:, in time ( for something/to do something ), đúng lúc, đúng giờ, k?p
 • In token of something

  Thành Ngữ:, in token of something, làm bằng chứng của cái gì
 • In total

  Thành Ngữ: toàn bộ, tổng cộng, in total, gộp lại
 • In toto

  phó từ, toàn bộ,
 • In tow

  Thành Ngữ:, in tow, đi cùng, đi theo sau
 • In train

  Thành Ngữ:, in train, sẵn sàng, đã được chuẩn bị
 • In transit

  đang trên đường đi, đang vận chuyển, dọc đường, loss in transit, phần hao dọc đường, materials in transit, nguyên vật liệu...
 • In transit goods

  hàng đang chở,
 • In transit to

  chuyển vận đến,
 • In translation

  Thành Ngữ:, in translation, dịch sang tiếng khác; không phải nguyên ngữ
 • In transports of something

  Thành Ngữ:, in transports of something, tràn đầy xúc động
 • In tray

  tại giá để văn thư, trong hộc văn thư,
 • In triplicate

  Thành Ngữ:, in triplicate, gồm ba bản
 • In truth

  Thành Ngữ:, in truth, th?c v?y
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top