Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
  • Từ điển Pháp - Việt

Absolument

Mục lục

Phó từ

Nhất thiết
Il le faut absolument
nhất thiết phải thế.
Hoàn toàn
Absolument faux
hoàn toàn sai.
(ngôn ngữ học) không tân ngữ
Verbe employé absolument
động từ dùng không tân ngữ

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • Mục lục 1 Phó từ 1.1 Nhất thiết 1.2 Hoàn toàn 1.3 (ngôn ngữ học) không tân ngữ Phó từ Nhất thiết Il le faut absolument
  • Tính từ Sa sút trí tuệ Un accès démentiel một cơn sa sút trí tuệ (nghĩa rộng) điên rồ Un projet absolument
  • Mục lục 1 Phó từ 1.1 Gần (như), hầu như 1.2 Phản nghĩa Absolument
  • nghĩa Dangereux, nuisible. Nocif, toxique Tính từ Vô hại, lành N\'ayez pas peur ce chien est absolument inoffensif chớ sợ, con chó này rất lành Remède inoffensif phương thuốc vô hại Phản nghĩa Dangereux, nuisible. Nocif, toxique
  • tài năng không thể sánh kịp (từ hiếm; nghĩa ít dùng) không so sánh được Deux choses absolument incomparables hai vật hoàn toàn không so sánh được với nhau Phản nghĩa Comparable; inférieur; médiocre
  • cấp có đặc quyền May mắn Nous avons été privilégiés, car le temps était splendide chúng tôi thực may mắn, vì lúc đó trời tuyệt đẹp (văn học) ưu việt Un être absolument

Các từ tiếp theo

  • Absolution

    Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (tôn giáo) sự xá tội 1.2 (luật) sự miễn tội 1.3 Phản nghĩa Condamnation Danh từ giống cái...
  • Absolutisme

    Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chính thể chuyên chế Danh từ giống đực Chính thể chuyên chế
  • Absolutiste

    Mục lục 1 Tính từ & danh từ 1.1 Theo chính thể chuyên chế Tính từ & danh từ Theo chính thể chuyên chế
  • Absolutoire

    Mục lục 1 Tính từ 1.1 (tôn giáo) xá tội 1.2 (luật) miễn tội Tính từ (tôn giáo) xá tội (luật) miễn tội
  • Absorbable

    Mục lục 1 Tính từ 1.1 Có thể hút Tính từ Có thể hút
  • Absorbant

    Mục lục 1 Tính từ 1.1 Hút (nước) 2 Phản nghĩa Hydrofuge, imperméable 2.1 Thu hút tâm trí Tính từ Hút (nước) Terre absorbante đất...
  • Absorbante

    Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái absorbant absorbant
  • Absorber

    Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Hút, hấp thu 1.2 Ăn uống 1.3 Thu hút 1.4 Hút hết, làm tiêu tan 1.5 Phản nghĩa Dégorger, rejeter...
  • Absorbeur

    Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Máy hấp thu; chất hấp thu Danh từ giống đực Máy hấp thu; chất hấp thu Absorbeur d\'ondes...
  • Absorbeur-neutralisateur

    Mục lục 1 Thiết bị hấp thu - vô hiệu hoá (khí độc) Thiết bị hấp thu - vô hiệu hoá (khí độc)

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Living room

1.303 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem

Everyday Clothes

1.350 lượt xem

The Human Body

1.565 lượt xem

Occupations II

1.504 lượt xem

Vegetables

1.295 lượt xem

Highway Travel

2.651 lượt xem

A Workshop

1.835 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
  • 24/07/21 01:40:53
    mọi người ơi cho em hỏi cụm collocation "city skyline" là gì ạ?
    Cám ơn trước ạ
  • 20/07/21 04:39:57
    Mọi người ơi cho em hỏi muốn tìm từ đồng nghĩa việt-việt thì làm cách nào ạ?(think)
    Huy Quang đã thích điều này
  • 17/07/21 03:45:51
    R buổi chiều vui vẻ..
    Xin nhờ các cao nhân tư vấn giúp em, cái two-by-two ở đây hiểu thế nào ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp hàng hóa. Em cám ơn
    "It is not allowed to join several unit loads together with any fixation method. A unit load shall
    always be handled as a separate unit and never joining together two-by-two. This is valid for both
    horizontal and vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,
    except for load safety reasons.
    Huy Quang đã thích điều này
    • PBD
      1 · 18/07/21 10:22:25
      • midnightWalker
        Trả lời · 20/07/21 09:52:37
  • 16/07/21 09:01:24
    Mọi người ơi cho em hỏi trong câu này:
    It is said that there are 2 types of people of humans in this world.
    A drive to "life" - humans who are ruled by "Eros"
    A drive to "death" - humans who are rules by "Thanatos"
    Thì từ drive ở đây em dùng "động lực" có được không ạ? Vì nếu dùng động lực em vẫn thấy nó chưa chính xác lắm í
    Huy Quang đã thích điều này
    • PBD
      2 · 18/07/21 10:27:26
      • ZiPei
        Trả lời · 1 · 19/07/21 04:42:36
  • 18/07/21 06:18:28
    " rotator cuff " nghĩa là chóp xoay phải không các bạn?
  • 12/07/21 02:36:41
    Every move must have a purpose
    • Danny Lê
      1 · 13/07/21 03:32:35
Loading...
Top