Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Pagophile

Mục lục

Danh từ giống cái

(động vật học) mòng biển tuyết

Xem thêm các từ khác

 • Pagoscope

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Máy nghiệm sương Danh từ giống đực Máy nghiệm sương
 • Pagre

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) cá miễn sành, cá mui Danh từ giống đực (động vật học) cá miễn sành,...
 • Pagure

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) tôm mượn vỏ, ốc mượn hồn Danh từ giống đực (động vật học) tôm...
 • Pagus

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( số nhiều pagi) 1.1 (sử học) châu quận nông thôn (cổ La Mã) Danh từ giống đực ( số nhiều...
 • Pahlavi

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Tiếng Pa-la-vi Danh từ giống đực Tiếng Pa-la-vi
 • Pahudia

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây gụ xiêm Danh từ giống đực (thực vật học) cây gụ xiêm
 • Paidologie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái pédologie pédologie
 • Paidologue

  Mục lục 1 Danh từ Danh từ pédologue pédologue
 • Paie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Lương 1.2 Sự trả lương, sự phát lương Danh từ giống cái Lương La paie des ouvriers lương...
 • Paiement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự trả; số tiền trả 1.2 (nghĩa bóng) sự trả ơn; điều trả ơn 1.3 Phản nghĩa Non-paiement....
 • Paierie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sở kho bạc 1.2 Đồng âm Pairie, péri. Danh từ giống cái Sở kho bạc Đồng âm Pairie, péri.
 • Paillage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (nông nghiệp) sự phủ rơm; sự quấn rơm Danh từ giống đực (nông nghiệp) sự phủ rơm;...
 • Paillard

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Trụy lạc, dâm đãng 1.2 Đĩ, lẳng, lẳng lơ 1.3 Danh từ giống đực 1.4 Kẻ trụy lạc, kẻ dâm đãng...
 • Paillarde

  Mục lục 1 Tính từ giống cái, danh từ giống cái Tính từ giống cái, danh từ giống cái paillard paillard
 • Paillardement

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 Trụy lạc, dâm đãng 1.2 Đĩ thỏa, lẳng lơ Phó từ Trụy lạc, dâm đãng Đĩ thỏa, lẳng lơ
 • Paillarder

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Sống trụy lạc Nội động từ Sống trụy lạc
 • Paillardise

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự trụy lạc, sự dâm đãng 1.2 Lời nói phóng túng; câu chuyện phóng túng Danh từ giống...
 • Paillasse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Nệm rơm 1.2 (thông tục) con đĩ 1.3 Bờ để bát đĩa (ở cạnh bồn rửa bát) Danh từ giống...
 • Paillasson

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Tấm chùi chân 1.2 (nông nghiệp) chiếu rơm (che cây) 1.3 Dải rơm tết (để làm mũ); (để...
 • Paillassonnage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (nông nghiệp) sự che chiếu rơm Danh từ giống đực (nông nghiệp) sự che chiếu rơm
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top