Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Pahudia

Mục lục

Danh từ giống đực

(thực vật học) cây gụ xiêm

Xem thêm các từ khác

 • Paidologie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái pédologie pédologie
 • Paidologue

  Mục lục 1 Danh từ Danh từ pédologue pédologue
 • Paie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Lương 1.2 Sự trả lương, sự phát lương Danh từ giống cái Lương La paie des ouvriers lương...
 • Paiement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự trả; số tiền trả 1.2 (nghĩa bóng) sự trả ơn; điều trả ơn 1.3 Phản nghĩa Non-paiement....
 • Paierie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sở kho bạc 1.2 Đồng âm Pairie, péri. Danh từ giống cái Sở kho bạc Đồng âm Pairie, péri.
 • Paillage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (nông nghiệp) sự phủ rơm; sự quấn rơm Danh từ giống đực (nông nghiệp) sự phủ rơm;...
 • Paillard

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Trụy lạc, dâm đãng 1.2 Đĩ, lẳng, lẳng lơ 1.3 Danh từ giống đực 1.4 Kẻ trụy lạc, kẻ dâm đãng...
 • Paillarde

  Mục lục 1 Tính từ giống cái, danh từ giống cái Tính từ giống cái, danh từ giống cái paillard paillard
 • Paillardement

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 Trụy lạc, dâm đãng 1.2 Đĩ thỏa, lẳng lơ Phó từ Trụy lạc, dâm đãng Đĩ thỏa, lẳng lơ
 • Paillarder

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Sống trụy lạc Nội động từ Sống trụy lạc
 • Paillardise

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự trụy lạc, sự dâm đãng 1.2 Lời nói phóng túng; câu chuyện phóng túng Danh từ giống...
 • Paillasse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Nệm rơm 1.2 (thông tục) con đĩ 1.3 Bờ để bát đĩa (ở cạnh bồn rửa bát) Danh từ giống...
 • Paillasson

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Tấm chùi chân 1.2 (nông nghiệp) chiếu rơm (che cây) 1.3 Dải rơm tết (để làm mũ); (để...
 • Paillassonnage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (nông nghiệp) sự che chiếu rơm Danh từ giống đực (nông nghiệp) sự che chiếu rơm
 • Paillassonner

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (nông nghiệp) che chiếu rơm Ngoại động từ (nông nghiệp) che chiếu rơm
 • Paille

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Rơm 1.2 Ống hút (đồ nước) 1.3 Vết, tì (trong kim loại, trong thủy tinh, trong viên ngọc) 2...
 • Paille-de-mer

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (thực vật học) rong rơm Danh từ giống cái (thực vật học) rong rơm
 • Paille-en-queue

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) chim đuôi chổi Danh từ giống đực (động vật học) chim đuôi chổi
 • Paillebart

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Đất trộn rơm (để trát vách) Danh từ giống đực Đất trộn rơm (để trát vách)
 • Paillement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực paillage paillage
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top