Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Régloir

Danh từ giống đực

Thước kẻ.
Cái vạch (của thợ giày).

Xem thêm các từ khác

 • Réglure

  Danh từ giống cái Sự kẻ dòng; cách kẻ dòng. đường kẻ. Une réglure serrée đường kẻ sít nhau.
 • Régnant

  Tính từ. Trị vì. Le roi régnant ông vua đang trị vì Ngự trị; thịnh hành. Le goût régnant thị hiếu thịnh hành
 • Régner

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Trị vì, làm vua. 1.2 Ngự trị; thống trị. 1.3 Thịnh hành. 1.4 Tồn tại, bao trùm. Nội động...
 • Régresser

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Thụt lùi, thoái lui, thoái bộ. 2 Phản nghĩa 2.1 Se développer progresser Nội động từ Thụt lùi,...
 • Régressif

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Thụt lùi, giật lùi. 1.2 (sinh vật học) thoái triển. 1.3 (lôgic) hồi quy. 2 Phản nghĩa 2.1 Progressif Tính...
 • Régression

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự thụt lùi, sự thoái lui, sự thoái bộ. 1.2 (sinh vật học) sự thoái triển. 2 Phản nghĩa...
 • Régularisation

  Danh từ giống cái Sự hợp thức hóa. Sự điều chỉnh. Régularisation des hautes eaux sự điều chỉnh mực nước cao Régularisation...
 • Régulariser

  Ngoại động từ Hợp thức hóa. Régulariser un document hợp thức hóa một văn bản Régulariser sa situation hợp thức hóa một mối...
 • Régularité

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Tính hợp thức 1.2 Tính đều đặn 1.3 Tính chuyên cần, tính đúng giờ giấc 2 Phản nghĩa...
 • Régulateur

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 điều hòa 2 Danh từ giống đực 2.1 (kỹ thuật) thiết bị điều hoà, thiết bị điều chỉnh 2.2 đồng...
 • Régulation

  Danh từ giống cái Sự điều hòa, sự điều tiết Régulation des naissances sự điều hoà sinh đẻ, sự kế hoạch hoá sinh đẻ...
 • Régule

  Danh từ giống đực (công nghiệp học) hợp kim rêgun (chống mòn)
 • Réguler

  Ngoại động từ (công nghiệp học) tráng hợp kim rêgun
 • Régulier

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Hợp thức, chính quy 1.2 đều; đều đặn 1.3 Cân đối 1.4 Chuyên cần, đúng giờ giấc 1.5 Thường kỳ...
 • Régulière

  Mục lục 1 Tính từ giống cái 1.1 Xem régulier 2 Danh từ giống cái 2.1 (thông tục) người vợ Tính từ giống cái Xem régulier...
 • Régulièrement

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 Hợp thức 1.2 đều đặn 1.3 đúng giờ giấc 1.4 Thường xuyên 1.5 Bình thường ra 2 Phản nghĩa 2.1 Irrégulièrement...
 • Régurgitation

  Danh từ giống cái Sự ợ, sự trớ Régurgiatation acide sự ợ chua
 • Régurgiter

  Ngoại động từ �� ra, trớ ra
 • Régénérateur

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Tái sinh 1.2 Phục hưng 2 Danh từ giống đực 2.1 (kỹ thuật) máy tái sinh 2.2 Buồng hoàn nhiệt Tính từ...
 • Régénération

  Danh từ giống cái Sự tái sinh. Régénération catalytique sự tái sinh bằng chất xúc tác Régénération du solvant sự tái sinh dung...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top