Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Refaire

Mục lục

Ngoại động từ

Làm lại
Refaire son devoir
làm lại bài
Refaire sa vie làm
lại cuộc đời
Sửa lại, chữa lại
Refaire un mur
chữa lại bức tường
(thân mật) lừa
Se laisser refaire
mắc lừa
refaire sa santé lấy lại sức khỏe
khỏe

Nội động từ

Làm lại
Cette donne est à refaire
lần chia bài này phải làm lại, phải chia lại bài

Các từ tiếp theo

 • Refait

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Gạc mới (của hươu nai) Danh từ giống đực Gạc mới (của hươu nai)
 • Refend

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Bois de refend gỗ xẻ dọc Danh từ giống đực Bois de refend gỗ xẻ dọc Mur de refend tường...
 • Refendage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự lạng da (lạng da thuộc theo chiều dày thành hai tấm) Danh từ giống đực Sự lạng da...
 • Refendre

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Lạng (da thuộc) 1.2 Xẻ dọc Ngoại động từ Lạng (da thuộc) Xẻ dọc
 • Refente

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự xẻ dọc (đá đen, gỗ...) Danh từ giống cái Sự xẻ dọc (đá đen, gỗ...)
 • Referendum

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Cuộc trưng cầu ý dân 1.2 Cuộc trưng cầu ý kiến (của bạn đọc một tờ báo...) 1.3 (...
 • Refermer

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Lại đóng, lại nhắm Ngoại động từ Lại đóng, lại nhắm Refermer la porte lại đóng cửa...
 • Refeuilement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (kỹ thuật) sự xoi thêm rãnh (ở ván ghép) Danh từ giống đực (kỹ thuật) sự xoi thêm...
 • Refeuiller

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (kỹ thuật) xoi thêm rãnh (ở ván ghép) Ngoại động từ (kỹ thuật) xoi thêm rãnh (ở ván ghép)
 • Reficher

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Trét lại kẽ Ngoại động từ Trét lại kẽ Reficher un vieux mur trét lại kẻ một bức tường...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Human Body

1.574 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

Energy

1.658 lượt xem

The Kitchen

1.166 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

The Family

1.411 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top