Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Sommer

Mục lục

Ngoại động từ

Đòi, yêu cầu
Sommer un débiteur de payer
đòi con nợ phải trả
Sommer l'ennemi de se rendre
đòi kẻ thù phải đầu hàng
(toán học) tổng
Sommer les termes d'une série
tổng các số hạng của một chuỗi

Xem thêm các từ khác

 • Sommet

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Đỉnh, chỏm, ngọn 1.2 (nghĩa bóng) tột đỉnh 1.3 (chính trị) thượng đỉnh 1.4 Phản nghĩa...
 • Sommier

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Giát lò xo (ở giường) 1.2 Sổ hồ sơ; sổ ghi 1.3 Xà treo chuông 1.4 (kiến trúc) đá chân...
 • Sommité

  Danh từ giống cái Ngọn (cành, cây) (nghĩa bóng) trùm, tay cự phách Les sommités de la finance những trùm tài chính Les sommités de...
 • Somnambule

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Ngủ đi rong, miên hành 1.2 Danh từ 1.3 Người rủ đi rong, người miên hành Tính từ Ngủ đi rong, miên...
 • Somnambulesque

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Như kẻ miên hành, như người mất hồn Tính từ Như kẻ miên hành, như người mất hồn Démarche somnambulesque...
 • Somnambulique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Ngủ đi rong, miên hành Tính từ Ngủ đi rong, miên hành
 • Somnambulisme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự ngủ đi rong, sự miên hành Danh từ giống đực Sự ngủ đi rong, sự miên hành
 • Somnifère

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Gây ngủ 1.2 (nghĩa bóng, thân mật) chán đến phát buồn ngủ 2 Danh từ giống đực 2.1 Thuốc ngủ Tính...
 • Somno

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Bàn đầu giường ngủ Danh từ giống đực Bàn đầu giường ngủ
 • Somnolence

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Trạng thái ngủ gà 1.2 (nghĩa bóng) sự lì xì Danh từ giống cái Trạng thái ngủ gà (nghĩa...
 • Somnolent

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Ngủ gà 1.2 (nghĩa bóng) lì xì 1.3 Gây buồn ngủ 1.4 Phản nghĩa Dispo, éveillé. Actif. Tính từ Ngủ gà...
 • Somnolente

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Ngủ gà 1.2 (nghĩa bóng) lì xì 1.3 Gây buồn ngủ 1.4 Phản nghĩa Dispo, éveillé. Actif. Tính từ Ngủ gà...
 • Somnoler

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Ngủ gà 1.2 (nghĩa bóng) lì xì Nội động từ Ngủ gà (nghĩa bóng) lì xì
 • Somptuaire

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) (về) chi tiêu Tính từ (từ cũ, nghĩa cũ) (về) chi tiêu Réformes somptuaires cải cách...
 • Somptueuse

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Xa hoa; lộng lẫy 1.2 Phản nghĩa Pauvre, simple. Frugal. Tính từ Xa hoa; lộng lẫy Vêtements somptueux quần...
 • Somptueusement

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 Xa hoa; lộng lẫy Phó từ Xa hoa; lộng lẫy Vivre somptueusement sống xa hoa
 • Somptueux

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Xa hoa; lộng lẫy 1.2 Phản nghĩa Pauvre, simple. Frugal. Tính từ Xa hoa; lộng lẫy Vêtements somptueux quần...
 • Somptuosité

  Danh từ giống cái Sự xa hoa; sự lộng lẫy
 • Son

  Mục lục 1 Tính từ (giống cái sa; ( số nhiều) ses) 1.1 (của) nó, (của) hắn, (của) ông ấy, (của) bà ấy, (của) cô ấy;...
 • Sonante

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (ngôn ngữ học) âm vang Danh từ giống cái (ngôn ngữ học) âm vang
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top