Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Souillure

Mục lục

Danh từ giống cái

Vết nhơ
Souillure morale
vết nhơ về tinh thần
(từ hiếm, nghĩa ít dùng) vết bẩn
Vêtements couverts de souillures
quần áo đầy vết bẩn
Phản nghĩa Propreté, pureté.

Xem thêm các từ khác

 • Souk

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chợ ( A Rập) 1.2 (thông tục) chỗ ồn ào, chỗ lộn xộn Danh từ giống đực Chợ ( A Rập)...
 • Soulagement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự giảm nhẹ, sự bớt đi 1.2 Sự khuây khỏa, sự an ủi 1.3 Phản nghĩa Aggravation; accablement....
 • Soulager

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Đỡ nặng cho 1.2 Giảm nhẹ cho 1.3 Đỡ; đỡ đần 1.4 Làm cho đỡ (đau...) 1.5 An ủi 1.6 (thông...
 • Soulane

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái adret adret
 • Soulas

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) sự an ủi 1.2 (từ cũ, nghĩa cũ) niềm an ủi Danh từ giống đực (từ...
 • Souleur

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) sự hoảng sợ 1.2 (từ cũ, nghĩa cũ) sự đau lòng Danh từ giống cái (từ...
 • Soulever

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Nâng lên, nhấc lên 1.2 Vén lên 1.3 Làm nổi lên, cuốn lên; làm dâng lên 1.4 Thúc đẩy nổi dậy...
 • Soulevé

  Danh từ giống đực (thể dục thể thao) sự nâng tạ
 • Soulier

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Giày (không cổ) Danh từ giống đực Giày (không cổ) Souliers de sport giày thể thao être dans...
 • Soulignage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự gạch dưới 1.2 Cái gạch dưới Danh từ giống đực Sự gạch dưới Cái gạch dưới
 • Soulignement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự gạch dưới 1.2 Cái gạch dưới Danh từ giống đực Sự gạch dưới Cái gạch dưới
 • Souligner

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Gạch dưới 1.2 (nghĩa bóng) nhấn mạnh Ngoại động từ Gạch dưới Souligner une phrase gạch...
 • Souloir

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) có thói quen Nội động từ (từ cũ, nghĩa cũ) có thói quen Souloir dormir debout...
 • Soulte

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Tiền bù vào (cho đều nhau) 1.2 (từ cũ, nghĩa cũ) sự trả nốt Danh từ giống cái Tiền bù...
 • Soulèvement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự nổi lên, sự dâng lên 2 Phản nghĩa 2.1 Affaissement [[]] Danh từ giống đực Sự nổi lên,...
 • Soumettre

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Bắt phục tùng, bắt phải hàng 1.2 Bắt phải theo 1.3 Trình, đệ trình 1.4 Đưa ra Ngoại động...
 • Soumis

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Dễ bảo, vâng lời 1.2 Phục tùng 1.3 Phản nghĩa Indocile. Tính từ Dễ bảo, vâng lời Un enfant soumis một...
 • Soumise

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái soumis soumis
 • Soumission

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự phục tùng, sự đầu hàng 1.2 Sự vâng lời 1.3 Giấy nhận thầu 1.4 Phản nghĩa Commandement;...
 • Soumissionnaire

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Nhận thầu, bỏ thầu 1.2 Danh từ 1.3 Người nhận thầu, người bỏ thầu Tính từ Nhận thầu, bỏ thầu...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top