Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

ちたい

Mục lục

[ 地帯 ]

n

vùng
ソチカルコの古代遺跡地帯 :Vùng di tích cổ đại của Xochicalco.
キリスト教篤信地帯 :Vùng sùng đạo Thiên chúa.
vành đai
dải đất

[ 遅滞 ]

n

sự trì hoãn
使用者または労働者は労働基準監督官から要求があった場合、遅滞なく必要な事項について報告し、要請に応じて出頭しなければならない :Công nhân và những người làm thuê có chung bổn phận phải đáp ứng tức thì những yêu cầu của thanh tra lao động và tham dự các cuộc họp để nêu lên kiến nghị
~の過程を同時にかつ遅滞なく開始する :Tiến trình được

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • ちぎれる

  Mục lục 1 [ 千切れる ] 1.1 v1 1.1.1 bị xé vụn 1.1.2 bị hái (hoa quả) [ 千切れる ] v1 bị xé vụn bị hái (hoa quả)
 • ちぎる

  Mục lục 1 [ 契る ] 1.1 v5r 1.1.1 thề ước/hứa hẹn/đính hôn 2 [ 千切る ] 2.1 v5r 2.1.1 xé ra từng mảnh nhỏ/cắt ra từng mảnh/xé...
 • ちき

  Mục lục 1 [ 知己 ] 1.1 n 1.1.1 tri kỷ/người quen 1.1.2 bạn tri kỷ 2 [ 稚気 ] 2.1 n 2.1.1 sự ngây thơ/sự ấu trĩ [ 知己 ] n tri...
 • ちきゅう

  Mục lục 1 [ 地球 ] 1.1 n, adj-no 1.1.1 quả đất/trái đất/địa cầu 2 Kỹ thuật 2.1 [ 地球 ] 2.1.1 quả đất/trái đất/địa...
 • ちきゅうぎ

  [ 地球儀 ] n quả địa cầu おい、地球儀持ってきてくれるか? :Này, cậu có thể mang quả địa cầu ra đây cho mình...
 • ちきゅうきょく

  Tin học [ 地球局 ] trạm mặt đất [earth station (for a satellite)] Explanation : Cho vệ tinh.
 • ちきゅうかんきょうとたいきおせんをかんがえるぜんこくしみんかいぎ

  [ 地球環境と大気汚染を考える全国市民会議 ] n, adj-no Liên minh Cứu nguy Môi trường và Trái đất của Công dân
 • ちく

  Mục lục 1 [ 地区 ] 1.1 n 1.1.1 vùng 1.1.2 quận/khu vực/khu 1.1.3 miền 1.1.4 địa bàn 1.1.5 cõi [ 地区 ] n vùng quận/khu vực/khu...
 • ちくおんき

  [ 蓄音機 ] v1 máy hát
 • ちくちく

  n vết châm/vết chích/vết chọc
 • ちくちくする

  vs châm chích
 • ちくでん

  Mục lục 1 [ 蓄電 ] 1.1 vs 1.1.1 tụ điện 1.1.2 điện tích 2 [ 逐電 ] 2.1 n 2.1.1 sự hành động rất sớm/sự rất nhanh 3 Kỹ...
 • ちくでんち

  [ 蓄電池 ] n pin tích điện 蓄電池に充電する :sạc điện vào pin 連続蓄電池モニター :máy sạc pin liên tục
 • ちくのうしょう

  Mục lục 1 [ 蓄膿症 ] 1.1 / SÚC NỒNG CHỨNG / 1.2 n 1.2.1 viêm xoang mũi [ 蓄膿症 ] / SÚC NỒNG CHỨNG / n viêm xoang mũi 胆嚢蓄膿症 :viêm...
 • ちくば

  [ 竹馬 ] n ngựa trúc (đồ chơi)/ngựa tre 竹馬に乗れるかい? :Có lên ngựa tre không?
 • ちくび

  Mục lục 1 [ 乳首 ] 1.1 / NHŨ THỦ / 1.2 n 1.2.1 đầu vú/núm vú/nhũ hoa [ 乳首 ] / NHŨ THỦ / n đầu vú/núm vú/nhũ hoa
 • ちくじ

  Mục lục 1 [ 逐次 ] 1.1 adv 1.1.1 nối tiếp nhau 2 Tin học 2.1 [ 逐次 ] 2.1.1 tuần tự [sequential] [ 逐次 ] adv nối tiếp nhau 逐次情報を得るために~を読む :đọc...
 • ちくじじっこう

  Tin học [ 逐次実行 ] thực hiện tuần tự [sequential execution]
 • ちくじいんじそうち

  Tin học [ 逐次印字装置 ] máy in nối tiếp [character printer/serial printer]
 • ちくじかんこうぶつ

  Tin học [ 逐次刊行物 ] xuất bản tuần tự [serial publication]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top