Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

有休

Kinh tế

[ ゆうきゅう ]

nghỉ hưởng lương
Explanation: 有給休暇の略

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 有形

  hữu hình(material)
 • 有形固定資産

  tài sản cố định hữu hình (tài sản, nhà máy và trang thiết bị) [property, plant and equipment (us)], category : tài chính [財政]
 • 有形固定資産の売却収入

  doanh thu từ việc bán tài sản [proceeds from sales of property (us)], category : tài chính [財政]
 • 有形固定資産の購入

  mua sắm tài sản cố định hữu hình (tài sản và trang thiết bị) [acquisition of property and equipment (us)], category : tài chính...
 • 有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の減価償却費

  sự khấu hao và khấu hao dần cho tài sản cố định vô hình và tài sản cố định vô hình [depreciation and amortization (us)],...
 • 有形的輸出

  xuất khẩu hữu hình, xuất khẩu hữu hình [visible exports], category : ngoại thương [対外貿易]
 • 有形的輸出入

  xuất nhập khẩu
 • 有形貿易

  xuất nhập khẩu hữu hình, xuất nhập khẩu hữu hình [visible trade], category : ngoại thương [対外貿易]
 • 有形資産

  tài sản cố định hữu hình [tangible fixed assets], category : tài chính [財政]
 • 有形輸入

  nhập khẩu hữu hình [visible imports], category : ngoại thương [対外貿易]
 • 有価証券

  chứng khoán giao dịch, chứng khoán có giá, chứng khoán có thể chuyển nhượng/chứng khoán có thể mua bán được/chứng khoán...
 • 有価証券の購入

  việc mua các chứng khoán có giá [purchase of marketable securities (us)], category : tài chính [財政]
 • 有価証券届出書

  đơn đăng ký chứng khoán có giá (để được niêm yết trên thị trường chứng khoán) [registration statement (for listing on stock...
 • 有価証券評価損

  những tổn thất khi định giá lại chứng khoán có giá [loss on revaluation of securities], category : tài chính [財政]
 • 有徳な人

  hiền nhân
 • 有徳の素質

  hiền đức
 • 有志

  sự có trí
 • 有利

  hữu lợi/có lợi, sự hữu lợi/sự có lợi, 株より証券の方が有利 : chứng khoán có lợi hơn cổ phiếu
 • 有利な

  thuận lợi, sinh lợi, có lợi, bở, thuận lợi [advantageous], category : tài chính [財政]
 • 有利な条件

  điều kiện thuận lợi
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top