Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

送り状

Mục lục

[ おくりじょう ]

n

hóa đơn chi tiết
hóa đơn
đơn hàng

Kinh tế

[ おくりじょう ]

giấy gửi hàng [bill of freight/bill of consignment/freight note]

[ おくりじょう ]

hóa đơn [invoice]

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 送り状の副体

  Kinh tế [ おくりじょうのふくたい ] bản phụ giấy gửi hàng [duplicate of waybill]
 • 送り状の金額

  Kinh tế [ おくりじょうのきんがく ] số tiền hóa đơn [invoice amount]
 • 送り状価格

  Kinh tế [ おくりじょうかかく ] giá hóa đơn [invoice price]
 • 送り状風袋

  Kinh tế [ おくりじょうふうたい ] trọng lượng bì hóa đơn [invoice tare]
 • 送り状重量

  Kinh tế [ おくりじょうじゅうりょう ] trọng lượng trên hóa đơn [invoice weight]
 • 送り状重量引渡

  Kinh tế [ おくりじょうじゅうりょうひきわたし ] giao theo trọng lượng hóa đơn [invoice weight delivery]
 • 送り状金額

  Kinh tế [ おくりじょうきんがく ] giá trị theo hóa đơn/số tiền trên hóa đơn [invoice value]
 • 送り状残高

  Kinh tế [ おくりじょうざんだか ] số còn lại (của một hóa đơn) [balance (of in invoice)]
 • 送り票

  [ おくりぴょう ] n phiếu gửi
 • 送り穴

  [ おくりあな ] n lỗ răng cưa
 • 送り点

  Tin học [ おくりてん ] điểm thoát/vị trí thoát [escapement point]
 • 送り運動

  Kỹ thuật [ おくりうんどう ] chuyển động đẩy [feed motion]
 • 送り装置

  Kỹ thuật [ おくりそうち ] thiết bị đẩy [feed device]
 • 送り軸

  Kỹ thuật [ おくりじく ] trục đẩy [feed rod, feed shaft]
 • 送り込み

  Tin học [ おくりこみ ] tiếp giấy [feed]
 • 送り込み研削

  Kỹ thuật [ おくりこみけんさく ] kiểu mài đẩy [infeed grinding, infeed method grinding]
 • 送り返す

  Mục lục 1 [ おくりかえす ] 1.1 v5s 1.1.1 gửi về 1.1.2 gửi lại [ おくりかえす ] v5s gửi về gửi lại ~を...に送り返す:...
 • 送り量

  Kỹ thuật [ おくりりょう ] lượng đẩy [feed per revolution]
 • 送り手

  Tin học [ おくりて ] bên gửi/phía gửi [sending side]
 • 送る

  Mục lục 1 [ おくる ] 1.1 v5r 1.1.1 tiễn đưa 1.1.2 tiễn chân 1.1.3 tiễn biệt 1.1.4 gửi/truyền 2 Tin học 2.1 [ おくる ] 2.1.1...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top