Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

Assy

Kỹ thuật

[ assy ]

cụm chi tiết [assembly (assy)]

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • B-スプラインかんすう

  Tin học [ B-スプライン関数 ] hàm số thanh B [B-spline]
 • B-スプライン関数

  Tin học [ B-スプラインかんすう ] hàm số thanh B [B-spline]
 • B-スプライン曲線

  Kỹ thuật [ びーすぷらいんきょくせん ] đường cong trượt hình chữ B [B-spline curve]
 • BCD

  Kỹ thuật [ びーしーでぃー ] Mã nhị phân [binary coded decimal]
 • BISじこしほんひりつ

  Kinh tế [ BIS自己資本比率 ] tỷ lệ góp vốn BIS [BIS capital ratio] Category : Tài chính [財政]
 • BIS自己資本比率

  Kinh tế [ BISじこしほんひりつ ] tỷ lệ góp vốn BIS [BIS capital ratio] Category : Tài chính [財政]
 • BMC

  Kỹ thuật [ びーえむしー ] hợp chất đúc khối [bulk molding compounds]
 • BMC射出成形機

  Kỹ thuật [ びーえむしーしゃしゅつせいけいき ] Máy tạo khuôn/máy phun BMC [BMC (injection) molding machine]
 • BMC成形装置

  Kỹ thuật [ びーえむしーせいけいそうち ] Máy tạo khuôn BMC [BMC molding machine]
 • BRGあつにゅうき

  Kỹ thuật [ BRG圧入機 ] máy ép vòng bi
 • BRG圧入機

  Kỹ thuật [ BRGあつにゅうき ] máy ép vòng bi
 • BS

  Kỹ thuật [ びーえす ] Tiêu chuẩn Anh [British standard]
 • BTDC

  Kỹ thuật [ BTDC ] trước điểm chết trên [before top dead center (BTDC)]
 • BVSV

  Kỹ thuật [ BVSV ] van ngắt mạch chân không lưỡng kim [bimetal vacuum switching valve]
 • Cかんりず

  Kỹ thuật [ C管理図 ] hình quản lý C Explanation : Hình quản lý dựa vào số khuyết điểm mà quản lý công đoạn.
 • Cクランプ

  Kỹ thuật cái kẹp hình chữ C [C clamp]
 • Cサーフェス

  Kỹ thuật bề mặt cấu hình [configuration surface (14)/C-surface]
 • C管理図

  Kỹ thuật [ Cかんりず ] hình quản lý C Explanation : Hình quản lý dựa vào số khuyết điểm mà quản lý công đoạn.
 • C系砥粒

  Kỹ thuật [ しーけいとりゅう ] hạt silíc các bua [silicon carbide grain]
 • C言語

  Kỹ thuật [ しーげんご ] Ngôn ngữ lập trình C [C language]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top