Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

아마

Mục lục

아마 {probably } hầu như chắc chắn


{perhaps } có lẽ, có thể


{possibly } có lẽ, có thể


{likely } chắc đúng, có lẽ đúng, có lẽ thật, có thể, thích hợp, đúng với, có vẻ có năng lực, có thể, chắc


아마 [亞麻] {flax } (thực vật học) cây lanh, sợi lanh, vải lanh, (xem) quench


▷ 아마인 {linseed } hạt lanh


▷ 아마인유 {linseed oil } dầu lanh


▷ 아마포 {linen } vải lanh, đồ vải lanh (khăn bàn, áo trong, khăn ăn, khăn trải gường...), vạch áo cho người xem lưng, đóng cửa bảo nhau, không vạch áo cho người xem lưng, bằng lanhThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 아마릴리스

  아마릴리스 『植』 { an amaryllis } hoa loa kèn đỏ
 • 아마추어

  아마추어 { an amateur } tài tử; người ham chuộng, (định ngữ) có tính chất tài tử, nghiệp dư, không chuyên, ▷ 아마추어...
 • 아말감

  아말감 『化』 { amalgam } (hoá học) hỗn hống, vật hỗn hợp (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
 • 아메리카

  아메리카 { america } (địa lý) châu mỹ, như united states of america, ▷ 아메리카 라이온 { a puma } (động vật học) báo sư tử,...
 • 아메리카나

  아메리카나 americana(▶ 문헌·자료의 뜻으로는 복수 취급, 그 집성물의 뜻으로는 단수 취급) bộ sưu tập văn minh mỹ
 • 아목

  아목 [亞目] 『生』 { a suborder } (sinh vật học) phân bộ
 • 아무

  아무11 (사람) { anyone } người nào, ai, bất cứ người nào, bất cứ ai, { anybody } (thông tục) một người nào đó, người...
 • 아무개

  { mr } vt của mister, { x } x, 10 (chữ số la mã), (toán học) ẩn số x, yếu tố ảnh hưởng không lường được, { mr } vt của...
 • 아무데

  { anywhere } bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâu, (부정) { nowhere } không nơi nào, không ở đâu, không được đến
 • 아무때

  { anytime } bất cứ lúc nào, { always } luôn luôn, lúc nào cũng, bao giờ cũng, mãi mãi, hoài, đôi khi, đôi lúc, thỉnh thoảng
 • 아무래도

  { anyhow } thế nào cũng được, cách nào cũng được, dầu sao chăng nữa, dù thế nào đi nữa, đại khái, qua loa, tuỳ tiện,...
 • 아무런

  아무런 [아무러한] { any } một, một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi), tuyệt không, không tí nào (ý phủ định), bất...
 • 아무렇거나

  아무렇거나 { anyway } thế nào cũng được, cách nào cũng được, dầu sao chăng nữa, dù thế nào đi nữa, đại khái, qua loa,...
 • 아무렇게나

  { haphazardly } bừa bãi, lung tung, [건성으로] { carelessly } cẩu thả, thiếu thận trọng, bất cẩn, { indifferently } lãnh đạm,...
 • 아무렇다

  ♣ 아무렇지(도) 않다 [태연하다] { indifferent } lânh đạm, thờ ơ, hờ hững, dửng dưng; không thiết, không quan tâm, không...
 • 아무렇든지

  { anyway } thế nào cũng được, cách nào cũng được, dầu sao chăng nữa, dù thế nào đi nữa, đại khái, qua loa, tuỳ tiện,...
 • 아무려니

  아무려니 [설마] impossible! không thể làm được, không thể có được, không thể xảy ra được, không thích hợp, không tiện,...
 • 아무렴

  certainly! chắc, nhất định, hẳn thế, hẳn đi, hẳn là thế, tất nhiên, dĩ nhiên (dùng trong câu trả lời), naturally! vốn,...
 • 아무리

  아무리1 (부사) { however } dù đến đâu, dù cách nào, dù cách gì, tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy, { whatever } nào, dù thế nào, dù...
 • 아무쪼록

  [부디] { kindly } tử tế, tốt bụng, thân ái, thân mật, dễ chịu (khí hậu...), (từ cổ,nghĩa cổ) gốc ở, vốn sinh ở, tử...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top