Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

음향

Mục lục

음향 [音響] (a) sound khoẻ mạnh, tráng kiện, lành mạnh, lành lặn, không hỏng, không giập thối, đúng đắn, có cơ sở, vững; lôgic, hợp lý, yên giấc, ngon, đến nơi đến chốn, ra trò (trận đòn), vững chãi; có thể trả nợ được, ngon lành (ngủ), âm, âm thanh, tiếng, tiếng động, giọng, ấn tượng (do âm thanh... gây ra), kêu, vang tiếng, kêu vang, nghe như, nghe có vẻ, làm cho kêu, thổi, đánh, gõ để kiểm tra (bánh xe lửa), (y học) gõ để nghe bệnh, đọc, báo, báo hiệu, (y học) cái thông, dò (đáy sông, đáy biển...), (y học) dò bằng ống thông, thăm dò (quyển khí...), (nghĩa bóng) thăm dò (tư tưởng, tình cảm...), lặn xuống đáy (cá voi...), eo biển, bong bóng cá


a noise(소음) tiếng; tiếng ồn ào, tiếng om sòm, tiếng huyên náo, loan (tin), đồn


▷ 음향 결합기 {an acoustic coupler } (Tech) bộ ghép âm, bổ đổi âm sang số


▷ 음향기 {a sounder } máy phát âm, máy điện báo ghi tiếng, người dò, máy dò (chiều sâu của biển...), lợn rừng đực nhỏ, (từ cổ,nghĩa cổ) đàn lợn rừng


▷ 음향 측심기 {an echo sounder } (Tech) máy dò bằng tiếng dội


▷ 음향 측정기 {a phonometer } (vật lý) cái đo âm lượng


▷ 음향학 {acoustics } âm học, (số nhiều) độ vang âm (của một rạp hát, rạp chiếu bóng...)
ㆍ 음향학자 {an acoustician } nhà âm học


▷ 음향 효과 {sound effects } âm thanh giả tạo (bắt chước tiếng sấm, ô tô chạy, cú đánh... để quay phim, diễn kịch...)


(건물 내부의) {acoustics } âm học, (số nhiều) độ vang âm (của một rạp hát, rạp chiếu bóng...)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 음험

  { sly } ranh mãnh, mánh lới, láu cá; quỷ quyệt; giả nhân giả nghĩa; tâm ngẩm tầm ngầm, kín đáo, bí mật, hay đùa ác, hay...
 • 음화

  음화 [陰畵] 『寫』 { a negative } không; phủ định, phủ nhận, cự tuyệt, phản đối, từ chối; cấm đoán, (điện học),...
 • 음흉

  음흉 [陰凶] { wickedness } tính chất đồi bại, tính chất độc ác, tính chất nguy hại, tính tinh quái, tính độc hại, { treacherousness...
 • 읍 [邑] { a town } thành phố, thị xã, dân thành phố, bà con hàng phố, phố (nơi có phố xá đông đúc của thành phố, trái...
 • 읍내

  읍내 [邑內] a town ở khu đông đúc trong thành phố
 • 응1 [대답할 때 하는 소리] { yes } vâng, phải, dạ, được, ừ, có, có chứ, tiếng vâng dạ, tiếng ừ phải, (口) { yeah } vâng,...
 • 응결

  응결 [凝結] (기체의) { condensation } sự hoá đặc (chất nước); sự ngưng (hơi); sự tụ (ánh sáng), khối đặc lại, sự cô...
 • 응고

  응고 [凝固] { congelation } sự đông lại, (특히 생물의 체액의) { coagulation } sự làm đông lại; sự đông lại, 『理·化』...
 • 응낙

  응낙 [應諾] { consent } sự đồng ý, sự ưng thuận, sự bằng lòng, sự thoả thuận; sự tán thành), tuổi kết hôn, tuổi cập...
 • 응달

  응달 (the) shade bóng, bóng tối ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), ((thường) số nhiều) chỗ có bóng râm; chỗ bóng mát; (số nhiều)...
 • 응답

  응답 [應答] { a reply } câu trả lời, lời đáp, trả lời, đáp lại, { an answer } sự trả lời; câu trả lời; thư trả lời;...
 • 응당하다

  응당하다 [應當-]1 [당연하다] { just } công bằng, xứng đáng, đích đáng, thích đáng, chính đáng, chính nghĩa, hợp lẽ phải,...
 • 응대

  응대 [應對] [상대함] { address } địa chỉ, bài nói chuyện, diễn văn, cách nói năng; tác phong lúc nói chuyện, sự khéo léo,...
 • 응력

  응력 [應力] 『機』 { stress } sự nhấn mạnh, (ngôn ngữ học) trọng âm; âm nhấn, sự cố gắng, sự đòi hỏi bỏ nhiều sức...
 • 응모

  응모 [應募] (주식 등의) (a) subscription sự quyên góp (tiền); số tiền quyên góp, số tiền đóng, tiền đóng trước (để...
 • 응보

  응보 [應報] { retribution } sự trừng phạt, sự báo thù, (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự khen thưởng, sự đền đáp, nemesis(천벌)...
 • 응소

  ▷ 응소병 { a conscript } người đến tuổi đi lính, bắt đi lính, (美) { a draftee } (từ mỹ,nghĩa mỹ) lính quân dịch, 응소...
 • 응수

  응수 [應手] 『바둑·將棋』 { a countermove } nước đối lại (bài cờ...); biện pháp đối phó, { a response } sự trả lời,...
 • 응애응애

  { whimpering } khóc thút thít; rên rỉ
 • 응용

  [실용] { practice } thực hành, thực tiễn, thói quen, lệ thường, sự rèn luyện, sự luyện tập, sự hành nghề (của bác sĩ,...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top