Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

의심스럽다

Mục lục

의심스럽다 [疑心-] {doubtful } nghi ngờ, ngờ vực, hồ nghi, đáng nghi, đáng ngờ; không rõ rệt, không chắc chắn, do dự, lưỡng lự, nghi ngại; không biết chắc


{questionable } đáng ngờ, đáng nghi ngờ


{dubious } lờ mờ, mơ hồ, minh bạch, không rõ ràng, đáng ngờ, không đáng tin cậy; không chắc chắn, còn hồ nghi, nghi ngờ, ngờ vực; do dự, lưỡng lự


[수상쩍다] {suspicious } đáng ngờ, khả nghi; ám muội, mập mờ (thái độ...), đa nghi, hay nghi ngờ, hay ngờ vựcThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 의아

  { suspicious } đáng ngờ, khả nghi; ám muội, mập mờ (thái độ...), đa nghi, hay nghi ngờ, hay ngờ vực, { suspiciously } có sự...
 • 의안

  의안 [議案] (법률의) { a bill } cái kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao), (sử học) cái kích (một thứ vũ khí), mỏ (chim),...
 • 의약

  의약 [醫藥] [약] { medicine } y học, y khoa, thuốc, khoa nội, bùa ngải, phép ma, yêu thuật (ở những vùng còn lạc hậu), lấy...
 • 의연

  { unchanged } không thay đổi, như cũ, y nguyên, (口) { inevitable } không thể tránh được, chắc chắn xảy ra ((nghĩa đen) & (nghĩa...
 • 의연금

  의연금 [義捐金] { a contribution } sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp, phần gánh vác, vật đóng góp, bài báo, (quân...
 • 의열

  { gallant } dũng cảm; hào hiệp, uy nghi, lộng lẫy, tráng lệ (thuyền...); cao lớn đẹp dẽ (ngựa...), (từ cổ,nghĩa cổ) ăn...
 • 의예과

  (口) { premed } (thông tục) có chủ tâm, mưu tính trước
 • 의외

  { surprise } sự ngạc nhiên, sự bất ngờ, sự bất thình lình, điều làm ngạc nhiên, thú không ngờ, (định ngữ) bất ngờ,...
 • 의욕

  의욕 [意慾] { will } ý chí, chí, ý định, lòng, sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm, nguyện vọng, ý muốn; ý thích,...
 • 의용

  { heroism } đức tính anh hùng, cử chỉ anh hùng; thái độ anh hùng, chủ nghĩa anh hùng, { bearing } sự mang, sự chịu đựng, sự...
 • 의원

  kim's office, { a physician } thầy thuốc, (nghĩa bóng) người chữa, { a doctor } bác sĩ y khoa, tiến sĩ, (hàng hải), (từ lóng) người...
 • 의음

  ▷ 의음 효과 { sound effects } âm thanh giả tạo (bắt chước tiếng sấm, ô tô chạy, cú đánh... để quay phim, diễn kịch...)
 • 의의

  의의 [意義]1 [의미] { a meaning } nghĩa, ý nghĩa, có ý nghĩa, đầy ý nghĩa, { a sense } giác quan, tri giác, cảm giác, ý thức,...
 • 의인

  의인 [擬人] { personification } sự nhân cách hoá; trường hợp nhân cách hoá, sự hiện thân, { impersonate } thể hiện dưới dạng...
 • 의절

  의절 [義絶] { a rupture } sự đoạn tuyệt, sự tuyệt giao, sự cắt đứt; sự gián đoạn, (y học) sự vỡ, sự đứt, sự gãy,...
 • 의젓이

  의젓이 { stately } oai vệ, oai nghiêm (dáng, người), trang nghiêm, trịnh trọng (văn phong)
 • 의젓잖다

  의젓잖다 { frivolous } phù phiếm, nhẹ dạ, bông lông, không đáng kể, nhỏ mọn; vô tích sự, { unimposing } không oai, không oai...
 • 의젓하다

  의젓하다 { stately } oai vệ, oai nghiêm (dáng, người), trang nghiêm, trịnh trọng (văn phong), { dignified } đáng, xứng, xứng đáng,...
 • 의정

  의정 [議定] { an agreement } hiệp định, hiệp nghị, hợp đồng, giao kèo, sự bằng lòng, sự tán thành, sự đồng ý, sự thoả...
 • 의제

  { a problem } vấn đề, bài toán; điều khó hiểu, thế cờ (bày sẵn đề phá), (định ngữ) bàn luận đến một vấn đề, có...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top