Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

인격

Mục lục

인격 [人格] {character } tính nết, tính cách; cá tính, đặc tính, đặc điểm; nét đặc sắc, chí khí, nghị lực, nhân vật, người lập dị, tên tuổi, danh tiếng, tiếng, giấy chứng nhận (về năng lực, đạo đức...), chữ; nét chữ (của ai), hợp (không hợp) với tính chất của diễn viên (vai kịch); hợp (không hợp) với đặc tính của ai


{personality } nhân cách, tính cách, nhân phẩm; cá tính; lịch thiệp, tính chất là người, nhân vật, người nổi tiếng (nhất là trong giới văn nghệ, giới thể thao), sự chỉ trích cá nhân; (SNH) những lời chỉ trích cá nhân, <PHáP> động sản


{individuality } tính chất cá nhân, cá nhân, cá nhân, (số nhiều) những thích thú cá nhân; những đặc tính cá nhân, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quyền lợi cá nhân (đối với quyền lợi tập thể)


▷ 인격 상실 『哲』 {depersonalization } việc làm mất nhân cách


▷ 인격주의 『倫·哲』 {personalism } thuyết nhân cáchThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 인격화

  인격화 [人格化] { personification } sự nhân cách hoá; trường hợp nhân cách hoá, sự hiện thân, ㆍ 인격화하다 { personify }...
 • 인고

  인고 [忍苦] { endurance } sự chịu đựng, khả năng chịu đựng; tính nhẫn nại, sự kéo dài, { stoicism } (triết học) chủ nghĩa...
 • 인공

  [자연물에 가공하는 일] { art } tài khéo léo, kỹ xảo, nghệ thuật; mỹ thuật, mỹ nghệ; nghề đòi hỏi sự khéo léo, thuật,...
 • 인과

  2 『불교』 { karma } nghiệp (đạo phật), { a retribution } sự trừng phạt, sự báo thù, (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự khen thưởng,...
 • 인구

  인구 [人口] (a) population số dân, (the population) dân cư, ▷ 인구 과잉 { overpopulation } sự đông dân quá, số dân đông quá,...
 • 인근

  인근 [隣近] { the neighborhood } (mỹ)(dân) hàng xóm, vùng, vùng lân cận, { the vicinity } sự lân cận, sự tiếp cận, vùng lân...
 • 인기

  인기 [人氣] { popularity } tính đại chúng, tính phổ biến, sự nổi tiếng, sự yêu mến của nhân dân; sự ưa thích của quần...
 • 인대

  인대 [靭帶] 『解』 { a ligament } (giải phẫu) dây chằng, (từ hiếm,nghĩa hiếm) dây ràng buộc
 • 인덕

  인덕 [仁德] { benevolence } lòng nhân từ, lòng nhân đức, lòng từ thiện, tính rộng lượng, { goodness } lòng tốt, tính tốt,...
 • 인덕턴스

  인덕턴스 『電』 (an) inductance tính tự cảm, độ tự cảm
 • 인데

  -인데1 [연결 어미] { and } và, cùng, với, nếu dường như, tuồng như là, còn, (không dịch), { so } như thế, như vậy, cũng...
 • 인도

  인도 [人道]1 [지켜야 할 도리] { humanity } loài người, nhân loại, lòng nhân đạo, bản chất của loài người, nhân tính,...
 • 인도네시아

  ▷ 인도네시아 사람 { an indonesian } (thuộc) in,ddô,nê,xi,a, người in,ddô,nê,xi,a, tiếng in,ddô,nê,xi,a, ▷ 인도네시아어 [-語]...
 • 인도어

  인도어 { indoor } trong nhà
 • 인두

  인두 (다림질용) { an iron } sắt, chất sắc (thuốc bổ), đồ sắt, đồ dùng bằng sắt, bàn là, ((thường) số nhiều) xiềng,...
 • 인두세

  a capitation (tax) (econ) thuế thân+ xem pool tax.
 • 인들

  인들 […라 할지라도 어찌] { even } chiều, chiều hôm, bằng phẳng, ngang bằng, ngang, (pháp lý); (thương nghiệp) cùng, điềm...
 • 인디고

  인디고 { indigo } cây chàm, thuốc nhuộm chàm, bột chàm, màu chàm, ㆍ 인디고 블루 indigo (blue) màu xanh chàm
 • 인디아

  ▷ 인디아 페이퍼 { india paper } giấy tàu bạch
 • 인디언

  인디언 { an indian } (thuộc) ấn Độ, người ấn Độ, người da đỏ ở bắc,mỹ; người anh,Điêng, { a red indian } người da...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top