Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

조종

Mục lục

조종 [操縱]1 [기계·탈것을 다룸] {operation } sự hoạt động; quá trình hoạt động, thao tác, hiệu quả, tác dụng, sự giao dịch tài chính, (y học) sự mổ xẻ; ca mổ, (quân sự) cuộc hành quân, (toán học) phép tính, phép toán


{handling } cách trình bày, diễn xuất (tác phẩm (sân khấu)), tội chứa chấp hàng ăn cắp, quá trình tiến hành công việc mua bán (đóng gói đưa lên tàu cho người tiêu thụ)


{manipulate } vận dụng bằng tay, thao tác, lôi kéo, vận động (bằng mánh khoé)
ㆍ 막후에서 조종하는 사람 {a wirepuller } (chính trị) người giật dây
ㆍ 인형을 조종하다 manipulate a puppet / work a puppet </LI>ㆍ 여론을 조종하다 {manipulate public opinion}ㆍ 그녀는 남편을 마음대로 조종할 수 있다 {She knows how to maneuver her husband into doing what she wants}ㆍ 그를 조종하는 것은 문제도 아니다 I can easily twist[wind] him around[(英) round] my little fingerㆍ 그가 뒤에서 조종하였다 He pulled the wires[strings] behind the scenesㆍ 그는 부하를 마음대로 조종했다 {He had his men completely under control}</UL></LI></UL> / {He controlled his men like puppets on strings}ㆍ 그는 실업계를 조종하고 있다 {He pulls the strings in the business world}ㆍ 그녀는 남편을 아주 잘 조종한다 {She handles her husband quite well}▷ 조종간 a control stick[lever]▷ 조종석 {a cockpit} chỗ chọi gà, bãi chọi gà, trường chiến tranh (nơi hay diễn ra chiến tranh), (hàng không) buồng lái (của phi công)▷ 조종자 {a manipulator} người vận dụng bằng tay, người thao tác, người lôi kéo, người vận động (bằng mánh khoé), (kỹ thuật) bộ đảo phôi; tay máy; manip {an operator} người thợ máy; người sử dụng máy móc, người coi tổng đài (dây nói), (y học) người mổ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người buôn bán chứng khoán, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người có tài xoay xở; kẻ phất (trong bọn tài phiệt); người ăn nói giỏi, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người điều khiển (xí nghiệp); người khai thác (mỏ...), (toán học) toán tử▷ 조종 장치 {controls} {a controlling gear } (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
▷ 조종석 {a cockpit } chỗ chọi gà, bãi chọi gà, trường chiến tranh (nơi hay diễn ra chiến tranh), (hàng không) buồng lái (của phi công)
▷ 조종자 {a manipulator } người vận dụng bằng tay, người thao tác, người lôi kéo, người vận động (bằng mánh khoé), (kỹ thuật) bộ đảo phôi; tay máy; manip
{an operator } người thợ máy; người sử dụng máy móc, người coi tổng đài (dây nói), (y học) người mổ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người buôn bán chứng khoán, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người có tài xoay xở; kẻ phất (trong bọn tài phiệt); người ăn nói giỏi, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người điều khiển (xí nghiệp); người khai thác (mỏ...), (toán học) toán tử


▷ 조종석 {a cockpit } chỗ chọi gà, bãi chọi gà, trường chiến tranh (nơi hay diễn ra chiến tranh), (hàng không) buồng lái (của phi công)


▷ 조종자 {a manipulator } người vận dụng bằng tay, người thao tác, người lôi kéo, người vận động (bằng mánh khoé), (kỹ thuật) bộ đảo phôi; tay máy; manip


{an operator } người thợ máy; người sử dụng máy móc, người coi tổng đài (dây nói), (y học) người mổ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người buôn bán chứng khoán, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người có tài xoay xở; kẻ phất (trong bọn tài phiệt); người ăn nói giỏi, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người điều khiển (xí nghiệp); người khai thác (mỏ...), (toán học) toán tửThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 조종사

  조종사 [操縱士] { a pilot } (hàng hải) hoa tiêu, (hàng không) người lái (máy bay), phi công, (nghĩa bóng) người dẫn đường...
 • 조주

  ▷ 조주로 [-路] (멀리뛰기 등의) { a runway } lối dẫn vật nuôi đi uống nước, đường lăn gỗ (từ trên đồi xuống...),...
 • 조직

  조직 [組織]1 [통일체·조성된 것] { an organization } sự tổ chức, sự cấu tạo, tổ chức, cơ quan, [결성하는 일] { formation...
 • 조짐

  [전조] { an omen } điềm, báo hiệu, chỉ điểm, là điểm, (文) { a portent } điềm báo thường là gở, xấu trong tương lai
 • 조차

  조차 […도] { even } chiều, chiều hôm, bằng phẳng, ngang bằng, ngang, (pháp lý); (thương nghiệp) cùng, điềm đạm, bình thản,...
 • 조찬

  조찬 [潮餐] { breakfast } bữa ăn sáng, bữa điểm tâm, ăn sáng, điểm tâm, mời (ai) ăn điểm tâm
 • 조청

  { glucose } (hoá học) glucoza
 • 조촐하다

  조촐하다 [아담하다] { snug } kín gió; ấm áp, ấm cúng, gọn gàng xinh xắn, nhỏ nhưng ngăn nắp gọn gàng, tiềm tiệm đủ...
 • 조총

  { a matchlock } (sử học) súng hoả mai, { a firelock } súng kíp
 • 조카

  조카 { a nephew } cháu trai (con của anh, chị, em), { a niece } cháu gái (con của anh, chị, em), ▷ 조카딸 { a niece } cháu gái (con...
 • 조커

  조커 『카드놀이』 { a joker } người thích thú đùa; người hay pha trò, (từ lóng) anh chàng, cu cậu, gã, thằng cha, quân bài...
 • 조타

  조타 [操舵] { steering } thiết bị lái, { steerage } (hàng hải) sự chịu lái (ảnh hưởng của bánh lái lên tàu), (hàng hải)...
 • 조탁

  (문장의) { elaboration } sự thảo tỉ mỉ, sự thảo kỹ lưỡng, sự sửa soạn công phu; sự làm công phu; sự dựng lên, (sinh...
 • 조판

  조판 [組版] 『인쇄』 [조판함] { composition } sự hợp thành, sự cấu thành, cấu tạo, thành phần, phép đặt câu; phép cấu...
 • 조팝나무

  조팝나무 『植』 a spir(a)ea (thực vật học) cây mơ trân châu (họ hoa hồng)
 • 조팝나물

  조팝나물 『植』 { hawkweed } cây thuộc họ cúc (có hoa đỏ, da cam hoặc vàng, (thường) mọc thành cụm)
 • 조폐

  조폐 [造幣] { coinage } sự đúc tiền, tiền đúc, hệ thống tiền tệ, sự tạo ra, sự đặt ra (từ mới), từ mới đặt, {...
 • 조하다

  조하다 [燥-] [건조하다] { dry } khô, cạn, ráo, khô nứt; (thông tục) khô cổ, khát khô cả cổ, cạn sữa, hết sữa (bò...
 • 조합원

  조합원 [組合員] { a partner } người cùng chung phần; người cùng canh ty, hội viên (của một công ty, một minh ước quốc tế),...
 • 조항

  [각항·항목] { a provision } ((thường) + for, against) sự chuẩn bị, sự dự phòng, sự trữ sẵn, đồ dự phòng, đồ trữ sẵn,...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top