Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Viết tắt

AB

 1. Air Base
 2. Assembly Bill
 3. Alberta - also Alb, ALTA, A and Alba
 4. Address Bus
 5. Arc brazing
 6. Answer Back
 7. Able-bodied
 8. Advanced Bus
 9. Aharonov-Bohm
 10. Airbrake
 11. Aktiebolag
 12. Alcian blue
 13. Antibody - also abo and A
 14. Ass backwards
 15. All-Bond 2 - also AB2
 16. Antibodies - also ab-, ABS and aId
 17. Apical to basolateral - also AP-BL
 18. Avionics Bay - also AV BAY
 19. Azobenzene - also AzB and Az
 20. Autoantibodies - also AAs, A-Ab, AAB, aAbs, AutoAb, Abs, autoAbs, AA and ATA
 21. Abdominal - also Abd, A and Abdom
 22. Abdomen - also abdom, abd and A
 23. Aerodrome Beacon - also ABN and ABE
 24. Abnormal - also a/n, abn, abnl and ABNML
 25. Airborne - also abn and A
 26. Asymptomatic bacteriuria - also abu and asb
 27. Alliance Capital Management Holding L.P. - also ACG, ADF, AMF, AMU and AOF
 28. Abortion - also abo and a
 29. Antibiotic - also ATB and ABx
 30. Antibiotics - also abx, Abs and ATB
 31. Almitrine bismesylate - also ALM
 32. Albumin - also alb, Al and A
 33. Amygdaloid body - also AMY
 34. Amphotericin B - also AMB, AmphB, AMPHO, AMP, AmphoB, AMPH and AMPH-B
 35. Arsenobetaine - also AsB and AsBe
 36. Autologous blood - also AUB
 37. Autoantibody - also autoAb, AAb and ATA
 38. Artium Baccalaureus - also A.B.
 39. Acinetobacter baumannii - also a baumannii

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan


Các từ tiếp theo

 • AB-PAS

  Alcian blue-periodic acid Schiff
 • AB-T

  Aid to the Blind - Treatment
 • AB/D

  Armor Brigade/Division
 • AB/PAS

  Alcian blue/periodic acid-Schiff
 • AB/SB

  Airburst/surface burst
 • AB1

  Aflatoxin B1 - also afb1, AF and AFB Antibody CO17-1A
 • AB2

  Army Brigade and Below All-Bond 2 - also AB
 • ABA

  Abscisic acid - also AB American Bankers Association American Bar Association American Booksellers Association American, British, Australian Acrylonitrile-butadiene...
 • ABA-GE

  Abscisic acid glucose ester
 • ABAA

  Air Barrier Association of America

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

Vegetables

1.295 lượt xem

Energy

1.650 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

A Workshop

1.835 lượt xem

Individual Sports

1.742 lượt xem

The Bathroom

1.524 lượt xem

Seasonal Verbs

1.315 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 24/07/21 01:40:53
  mọi người ơi cho em hỏi cụm collocation "city skyline" là gì ạ?
  Cám ơn trước ạ
  • dienh
   0 · 25/07/21 07:10:49
 • 20/07/21 04:39:57
  Mọi người ơi cho em hỏi muốn tìm từ đồng nghĩa việt-việt thì làm cách nào ạ?(think)
  Huy Quang đã thích điều này
 • 17/07/21 03:45:51
  R buổi chiều vui vẻ..
  Xin nhờ các cao nhân tư vấn giúp em, cái two-by-two ở đây hiểu thế nào ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp hàng hóa. Em cám ơn
  "It is not allowed to join several unit loads together with any fixation method. A unit load shall
  always be handled as a separate unit and never joining together two-by-two. This is valid for both
  horizontal and vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,
  except for load safety reasons.
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   1 · 18/07/21 10:22:25
   • midnightWalker
    Trả lời · 20/07/21 09:52:37
  • NguyenQuoc
   0 · 25/07/21 12:47:18
 • 16/07/21 09:01:24
  Mọi người ơi cho em hỏi trong câu này:
  It is said that there are 2 types of people of humans in this world.
  A drive to "life" - humans who are ruled by "Eros"
  A drive to "death" - humans who are rules by "Thanatos"
  Thì từ drive ở đây em dùng "động lực" có được không ạ? Vì nếu dùng động lực em vẫn thấy nó chưa chính xác lắm í
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   2 · 18/07/21 10:27:26
   • ZiPei
    Trả lời · 1 · 19/07/21 04:42:36
 • 18/07/21 06:18:28
  " rotator cuff " nghĩa là chóp xoay phải không các bạn?
 • 12/07/21 02:36:41
  Every move must have a purpose
  • Danny Lê
   1 · 13/07/21 03:32:35
Loading...
Top