Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Anh

Đường đất

Mục lục

Thông dụng

Path-way, foot-path.
Distance.
Đường đất xa xôi
Long distance.

Kỹ thuật chung

Nghĩa chuyên ngành

Dirt road
drove
earth road
mặt đường đất gia cố
stabilized earth road pavement
đường đất bằng phẳng
graded earth road
đường đất gia cố
stabilized earth road
đường đất gia cố
stabilized earth road
đường đất gia cường
improved earth road
đường đất tạo biên
graded earth road
đường đất tạo viền
graded earth road
natural road
soil road
unsurfaced road

Kinh tế

Nghĩa chuyên ngành

footpath

Xem thêm các từ khác

 • Phễu sứ

  porcelain funnel
 • Phễu sụt

  swallow-hole, depression cone
 • Phễu tách

  separating funnel
 • Phễu thu nước

  water-intake funnel, ladder, trap
 • Phễu tiếp liệu

  batcher, feed (ing) hopper, feed hopper, feeder hopper, fend bin, hopper, phễu ( tiếp liệu ) cân, weighting hopper
 • Tứ cực

  magnetic pole, four-polar, quadripod, quadripole
 • Chất bốc

  coating material, volatile, volatile matter, volatile substance, ít chất bốc, low-volatile, than chất bốc thấp/trung bình/cao, low/medium/high-volatile...
 • Chất bôi trơn

  grease, greasing substance, lubricant, dowel, lubricating agent, lubrication, penetrant, chất bôi trơn lỏng, liquid lubrication, chất bôi trơn...
 • Chất bôi trơn chống xước

  extreme-pressure lubricant, high-pressure lubricant, pressure-pressure lubricant
 • Đường dầu

  oil galleries, oil lathe, giải thích vn : là đường dẫn dầu tới các chi tiết trong động cơ .
 • Đường đầu tốc

  hodograph plane, hodograph
 • Đường dây

  line, network., catenary, duct, funicular curve, line, line relay, linear, link, pipeline, transmission line, Đường dây điện thoại, a telephone...
 • Đường đáy

  base line, basic, basis, initial line, dụng cụ đo đường đáy, base line measuring apparatus
 • Phễu trộn

  combining cone, combining nozzle, combining tube
 • Phí

  wast, squander., charge, expenses, fee, charge, cost, fee, waste, phí sức, to waste one's energy., phí thì giờ, to waste (squander) one's time.,...
 • Phí bảo hiểm

  premium., premium grade gasoline, insurance premium, insurance premium, premium, phí bảo hiểm chưa quá hạn, insurance premium unexpired, phí...
 • Chất cách điện

  insulating compound, electrical insulation, electrical insulator, insulating product, insulating substance, insulation compound, isolator, chất cách...
 • Đường dây bận

  engaged line, busy line
 • Đường dây cái

  main, main line
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top