Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Anh

Đai ốc ren ba

Cơ khí & công trình

Nghĩa chuyên ngành

triple thread

Giải thích VN: Một đai ốc với 3 ren tương ứng với 3 khoảng cách xung [[quanh.]]

Giải thích EN: A multiple screw with three threads equally spaced around it, with the lead being three times the pitch.

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top