Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Anh

Bán lẻ

Mục lục

Thông dụng

Sell (by) retail.

Cơ khí & công trình

Nghĩa chuyên ngành

link joint

Xây dựng

Nghĩa chuyên ngành

retail

Kỹ thuật chung

Nghĩa chuyên ngành

articulation
axis of revolution
fulcrum
garnet hinge
hinge
hinge joint
hinged
joint
knuckle
link
piano hinge
shed
strap
turning joint

Kinh tế

Nghĩa chuyên ngành

by retail
monger
retail
retail sale
sell by retail

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top