Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Anh

Ban đêm

Mục lục

Điện lạnh

Nghĩa chuyên ngành

night

Kỹ thuật chung

Nghĩa chuyên ngành

blotter

Giải thích VN: Đĩa đặt giữa đá mài mép để giảm ứng suất. Giải thích EN: A disk placed between a grinding wheel and its flanges to prevent stress.

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top