Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Anh

Mạng bốn cực là gì?

Giải nghĩa:

Mục lục

Kỹ thuật chung

Nghĩa chuyên ngành

four-terminal network
quadripole
mạng bốn cực bắt chéo
X quadripole
mạng bốn cực hoạt động
active quadripole
two-terminal-pair network
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top