Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bá chủ

(từ cũ, nghĩa cũ) suzerain; banneret
chủ chư hầu
le suzerain et les vassaux
Etat souverain; suprématie
Nuôi hy vọng làm chủ hoàn cầu
nourrir l'espoir de devenir un Etat souverain dans le monde; prétendre à la suprématie dans le monde

Xem thêm các từ khác

 • Bá cáo

  (từ cũ, nghĩa cũ) annoncer; divulguer Bá cáo tin thắng trận annoncer une victoire
 • Bá hộ

  (từ cũ, nghĩa cũ) riche hobereau
 • Bá nghiệp

  (từ cũ, nghĩa cũ) suzeraineté; suprématie
 • Bá ngọ

  (khẩu ngữ) sacredieu!
 • Bá nhọ

  (khẩu ngữ) như bá ngọ
 • Bá quyền

  Hégémonie
 • Bá tánh

  (tiếng địa phương) như bách tính
 • Bá tước

  Comte bà bá tước comtesse đất bá tước comté
 • Bá vơ

  (tiếng địa phương) như ba láp
 • Bá vương

  (từ cũ, nghĩa cũ) souverain Mộng bá vương rêve d\'être souverain; rêve de suprématie
 • Bác

  Mục lục 1 Oncle; (ngôn ngữ nhi đồng) tonton (grand frère ou grand cousin du père ou de la mère) 2 (appellatif désignant par condescendance...
 • Bác bẻ

  Objecter
 • Bác bỏ

  Repousser; rejeter Bác bỏ một đề nghị repousser une proposition
 • Bác cổ

  (từ cũ, nghĩa cũ) érudit en matière d\'histoire ancienne
 • Bác học

  Savant Từ bác học mot savant Vẻ bác học air savant nhà bác học savant; érudit
 • Bác mẹ

  (từ cũ, nghĩa cũ) les parents
 • Bác sĩ

  Docteur Bác sĩ y khoa docteur en médecine
 • Bác tạp

  (ít dùng) disparate Màu sắc bác tạp couleurs disparates
 • Bác vật

  (tiếng địa phương, từ cũ, nghĩa cũ) ingénieur
 • Bác ái

  Philanthropique lòng bác ái philanthropie
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top