Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bác

Mục lục

Oncle; (ngôn ngữ nhi đồng) tonton (grand frère ou grand cousin du père ou de la mère)
Bác gái
tante; tata (grande soeur ou grande cousine du père ou de la mère)
(appellatif désignant par condescendance un travailleur manuel)
Bác thợ nề
le ma�on
Vous (désignant son oncle, sa tante ou une personne de lâge de son oncle ou de sa tante, ou encore un travailleur manuel quon appelle par condescendance)
Bố cháu nhà mời bác vào chơi
mon père est à la maison, je vous prie dentrer
Je; moi (quand on sadresse à son neveu, à sa nièce ou à un enfant)
Hôm nay bác bận mai bác sẽ đến thăm bố cháu
aujourdhui je suis occupé, demain je viendrai voir ton père
Tu; toi; vous (quand on sadresse à un ami déjà âgé)
Tôi già bác cũng già rồi Nguyễn Khuyến
je suis vieux et tu les aussi
Repousser; rejeter; réfuter; contredire; infirmer; décliner
Bác một đề nghị
repousser une proposition
Bác một đơn
rejeter une demande
Bác một luận chứng
réfuter un argument
Bác một nhân chứng
contredire un témoin
Bác một bản án
infirmer un jugement
Bác thẩm quyền một thẩm phán
décliner la compétence dun juge
Cuire à feu
Bác trứng
cuire des oeufs battus à petit feu

Xem thêm các từ khác

 • Bác bẻ

  Objecter
 • Bác bỏ

  Repousser; rejeter Bác bỏ một đề nghị repousser une proposition
 • Bác cổ

  (từ cũ, nghĩa cũ) érudit en matière d\'histoire ancienne
 • Bác học

  Savant Từ bác học mot savant Vẻ bác học air savant nhà bác học savant; érudit
 • Bác mẹ

  (từ cũ, nghĩa cũ) les parents
 • Bác sĩ

  Docteur Bác sĩ y khoa docteur en médecine
 • Bác tạp

  (ít dùng) disparate Màu sắc bác tạp couleurs disparates
 • Bác vật

  (tiếng địa phương, từ cũ, nghĩa cũ) ingénieur
 • Bác ái

  Philanthropique lòng bác ái philanthropie
 • Bác đoạt

  (ít dùng) spolier; déposséder; dépouiller Bác đoạt ruộng nương của nông dân spolier les paysans de leurs rizières
 • Bác đại

  (ít dùng) grandiose; imposant
 • Bách

  Mục lục 1 (thực vật học) cyprès 2 (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) barque 3 Cent; un grand nombre 4 (thông tục) cent balles 5 (ít dùng)...
 • Bách bổ

  (dược học) à tonicité multiple
 • Bách chiến

  (từ cũ, nghĩa cũ) qui a passé par plusieurs batailles; aguerri bách chiến bách thắng toujours vainqueur; invincible Đạo quân bách chiến...
 • Bách chu niên

  Centenaire Bách chu niên ngày sinh Lê-nin centenaire de la naissance de Lénine
 • Bách công

  (từ cũ, nghĩa cũ) như bách nghệ
 • Bách cước ngô công

  (thực vật học) lierre terrestre; gléchome
 • Bách giải

  Qui guérit toutes les maladies Thuốc bách giải remède qui guérit toutes les maladies; panacée
 • Bách hoá

  Diverses marchandises cửa hàng bách hoá bazar
 • Bách khoa

  Polytechnique Trường đại học bách khoa école polytechnique Encyclopédique Từ điển bách khoa dictionnaire encyclopédique nhà bách khoa...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top