Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bách nhật

(từ cũ, nghĩa cũ) cérémonie des cent jours (après la mort de quelqu'un)

Xem thêm các từ khác

 • Bách phân

  Centigrade Nhiệt kế bách phân thermomètre centigrade
 • Bách sinh

  Lễ bách sinh (sử học )hécatombe
 • Bách thanh

  (động vật học) pie-grièche
 • Bách thú

  Vườn bách thú jardin zoologique; zoo
 • Bách thảo

  Tập bách thảo herbier Vườn bách thảo jardin botanique
 • Bách thắng

  Vainqueur dans toutes les batailles; toujours vainqueur
 • Bách tán

  (thực vật học) araucaria
 • Bách tính

  (từ cũ , nghĩa cũ) le peuple
 • Bái biệt

  (trang trọng) prendre congé avec révérence; faire ses adieux respectueusement
 • Bái kim

  (ít dùng) propre au culte du Veau d\'or; qui se rapporte au culte de l\'argent
 • Bái lĩnh

  Recevoir avec respect
 • Bái mạng

  (từ cũ, nghĩa cũ) se prosterner devant le roi pour recevoir ses ordres
 • Bái thần giáo

  Idolâtrie; culte des idoles
 • Bái tướng

  (từ cũ, nghĩa cũ) conférer la dignité de général Đăng đàn bái tướng monter sur la tribune pour conférer la dignité de général
 • Bái tạ

  Remercier respectueusement
 • Bái tổ

  (từ cũ, nghĩa cũ) saluer les ancêtres (à l\'occasion du succès au concours des lettrés) Faire des gestes de salut (avant la lutte de corps à...
 • Bái vật giáo

  Fétichisme
 • Bái vọng

  (từ cũ, nghĩa cũ) saluer (le roi) à distance
 • Bái xái

  (ít dùng) à plate couture Thua bái xái battu à plate couture
 • Bái yết

  (từ cũ, nghĩa cũ) obtenir une audience
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top