Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bái tướng

(từ cũ, nghĩa cũ) conférer la dignité de général
Đăng đàn bái tướng
monter sur la tribune pour conférer la dignité de général

Xem thêm các từ khác

 • Bái tạ

  Remercier respectueusement
 • Bái tổ

  (từ cũ, nghĩa cũ) saluer les ancêtres (à l\'occasion du succès au concours des lettrés) Faire des gestes de salut (avant la lutte de corps à...
 • Bái vật giáo

  Fétichisme
 • Bái vọng

  (từ cũ, nghĩa cũ) saluer (le roi) à distance
 • Bái xái

  (ít dùng) à plate couture Thua bái xái battu à plate couture
 • Bái yết

  (từ cũ, nghĩa cũ) obtenir une audience
 • Bái đường

  (từ cũ, nghĩa cũ) porche; propylée
 • Bám

  Adhérer; s\'attacher; s\'accrocher; se retenir; se cramponner; s\'agriffer; s\'agripper Bụi bám vào giày poussière qui adhère aux chaussures Bám...
 • Bám trụ

  Tenir (quelque localité) pour résister aux forces ennemies
 • Bán buôn

  Vendre en gros
 • Bán bình nguyên

  (địa lý; địa chất) pénéplaine
 • Bán chác

  Vendre; commercer
 • Bán chính thức

  Semi-officiel; semi-légal, officieux Tin bán chính thức nouvelle semi-officielle
 • Bán chịu

  Vendre à crédit
 • Bán công

  (ít dùng) semi-public Cơ quan bán công organisme semi-public
 • Bán công khai

  Semi-officiel Tổ chức bán công khai organisation semi-officielle
 • Bán cầu

  Hémisphère Bán cầu nam (địa lý; địa chất) hémisphère Sud Bán cầu não (giải phẫu học) hémisphères cérébraux
 • Bán du mục

  (địa lý; địa chất) semi-nomade
 • Bán dẫn

  Semi-conducteur
 • Bán hạ

  (thực vật học; dược học) typhonium
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top