Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bái tạ

Remercier respectueusement

Xem thêm các từ khác

 • Bái tổ

  (từ cũ, nghĩa cũ) saluer les ancêtres (à l\'occasion du succès au concours des lettrés) Faire des gestes de salut (avant la lutte de corps à...
 • Bái vật giáo

  Fétichisme
 • Bái vọng

  (từ cũ, nghĩa cũ) saluer (le roi) à distance
 • Bái xái

  (ít dùng) à plate couture Thua bái xái battu à plate couture
 • Bái yết

  (từ cũ, nghĩa cũ) obtenir une audience
 • Bái đường

  (từ cũ, nghĩa cũ) porche; propylée
 • Bám

  Adhérer; s\'attacher; s\'accrocher; se retenir; se cramponner; s\'agriffer; s\'agripper Bụi bám vào giày poussière qui adhère aux chaussures Bám...
 • Bám trụ

  Tenir (quelque localité) pour résister aux forces ennemies
 • Bán buôn

  Vendre en gros
 • Bán bình nguyên

  (địa lý; địa chất) pénéplaine
 • Bán chác

  Vendre; commercer
 • Bán chính thức

  Semi-officiel; semi-légal, officieux Tin bán chính thức nouvelle semi-officielle
 • Bán chịu

  Vendre à crédit
 • Bán công

  (ít dùng) semi-public Cơ quan bán công organisme semi-public
 • Bán công khai

  Semi-officiel Tổ chức bán công khai organisation semi-officielle
 • Bán cầu

  Hémisphère Bán cầu nam (địa lý; địa chất) hémisphère Sud Bán cầu não (giải phẫu học) hémisphères cérébraux
 • Bán du mục

  (địa lý; địa chất) semi-nomade
 • Bán dẫn

  Semi-conducteur
 • Bán hạ

  (thực vật học; dược học) typhonium
 • Bán hầu

  (động vật học) prosimien
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top