Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bái đường

(từ cũ, nghĩa cũ) porche; propylée

Xem thêm các từ khác

 • Bám

  Adhérer; s\'attacher; s\'accrocher; se retenir; se cramponner; s\'agriffer; s\'agripper Bụi bám vào giày poussière qui adhère aux chaussures Bám...
 • Bám trụ

  Tenir (quelque localité) pour résister aux forces ennemies
 • Bán buôn

  Vendre en gros
 • Bán bình nguyên

  (địa lý; địa chất) pénéplaine
 • Bán chác

  Vendre; commercer
 • Bán chính thức

  Semi-officiel; semi-légal, officieux Tin bán chính thức nouvelle semi-officielle
 • Bán chịu

  Vendre à crédit
 • Bán công

  (ít dùng) semi-public Cơ quan bán công organisme semi-public
 • Bán công khai

  Semi-officiel Tổ chức bán công khai organisation semi-officielle
 • Bán cầu

  Hémisphère Bán cầu nam (địa lý; địa chất) hémisphère Sud Bán cầu não (giải phẫu học) hémisphères cérébraux
 • Bán du mục

  (địa lý; địa chất) semi-nomade
 • Bán dẫn

  Semi-conducteur
 • Bán hạ

  (thực vật học; dược học) typhonium
 • Bán hầu

  (động vật học) prosimien
 • Bán khai

  Demi-civilisé Dân bán khai populations demi-civilisées
 • Bán khuyên

  (giải phẫu học) semi-circulaire ống bán khuyên canaux semi-circulaires
 • Bán kí sinh

  (sinh vật học; sinh lý học) hémiparasite
 • Bán kính

  (toán học) rayon
 • Bán kết

  (thể dục thể thao) demi-finale
 • Bán lẻ

  Vendre au détail
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top