Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bòi

(thô tục) như buồi

Xem thêm các từ khác

 • Bòi ngòi

  (thực vật học) oldenlandia
 • Bòm bòm

  Xem bòm
 • Bòn của

  Soutirer par ruse de l\'argent
 • Bòn mót

  Ramasser les moindres restes; glaner
 • Bòn rút

  Soutirer de l\'argent ; saigner à blanc
 • Bòn đãi

  Sasser méticuleusement bòn tro đãi sạn économiser sou par sou
 • Bòng chanh

  (động vật học) martin-pêcheur
 • Bó buộc

  Forcer; contraindre Nó bó buộc phải ra đi il est forcé de partir Người ta bó buộc nó phải nhận on le contraignait à accepter
 • Bó bột

  (y học) plâtrer Bó bột cẳng tay plâtrer l\'avant-bras
 • Bó chiếu

  Envelopper (un cadavre) dans une natte (indice de la pauvreté qui ne permet pas d\'acheter un cercueil) hàng săng bó chiếu les cordonniers sont les...
 • Bó chân

  Bander les pieds (à la manière des Chinoises sous la féodalité) Như bó cẳng bị bó chân bó tay avoir les pieds et les poings liés
 • Bó cẳng

  Avoir les pieds liés; être obligé de rester dans un coin Trời mưa phải bó cẳng ngồi nhà à cause de la pluie, on est obligé de rester à...
 • Bó giáp

  (từ cũ, nghĩa cũ) rendre les armes; capituler
 • Bó giò

  Se tenir à croupetons, les bras entourant les genoux (nghĩa bóng) rester inactif, sans moyens d\'agir
 • Bó gối

  Như bó giò
 • Bó nẹp

  (y học) éclisser
 • Bó rọ

  Rester immobile; être réduit à l\'immobilité (comme si c\'était dans une cage)
 • Bó tay

  Avoir les mains liées; être incapable d\'agir
 • Bó tròn

  Se circonscrire; se confiner; s\'enfermer; se limiter; se borner Kiến thức của nó chỉ bó tròn trong các sách giáo khoa ses connaissances...
 • Bó đuốc

  Flambeau; torche
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top