Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Ngoằng ngoẵng

Affreusement et disproportionnellement (long)

Xem thêm các từ khác

 • Ngoẵng

  disproportionnellement (long)
 • Ngoặc

  tirer vers soi à l'aide d'un crochet; prendre avec un crochet, mettre un signe pour indiquer qu'il y a des ajouts à faire (à un texte), (thông tục)...
 • Ngoặt

  tourner; virer, chỗ ngoặt, détour
 • Ngoặt ngoẹo

  chétif; frêle, maladif; souffreteux, thân cây ngoặt ngoẹo, une tige frêle, một cây ngoặt ngoẹo, une plante chétive, thằng bé ngoặt...
 • Ngoẹo

  (cũng nói nghẹo) incliner, (tiếng địa phương) tourner, ngoẹo đầu, incliner la tête, ngoẹo sang phải, tourner à droite
 • Ngoẻm

  xem ngoém
 • Ngoẻo

  (thông tục) claquer; calencher; clamecer; casser sa pipe, (tiếng địa phương) incliner; pencher, ngoẻo đầu, incliner la tête
 • Ngu phụ

  (từ cũ, nghĩa cũ) xem ngu phu
 • Nguyên cảo

  original (d'un ouvrage)
 • Nguyên cứ

  (ít dùng) motif
 • Nguyên tắc

  principe, nguyên tắc tổ chức, principe d'organisation, tôi đồng ý về nguyên tắc, en principe je suis d'accord
 • Nguyền

  appeler la malédiction sur; maudire
 • Nguyện

  faire le voeu de; jurer, nguyện trung thành, jurer fidélité
 • Nguẩy

  như ngoảy, nguây nguẩy ngoay ngoảy, ngoay ngoảy, chó ngoảy đuôi, ��chien qui remue sa queue
 • Nguệch ngoạc

  griffonner; gribouiller, viết nguệch ngoạc một đơn thuốc, griffonner une ordonnance, cấm trẻ em vẽ nguệch ngoạc lên tường, défense...
 • Nguồi nguội

  xem nguội
 • Nguội

  se refroidir, (thông tục) s'en aller à-vau-l'eau; fichu, refroidi ; froid, (kĩ thuật) le métier ajusteur ; le travail d'ajusteur, nước...
 • Ngà

  défense (d éléphant), ivoire, xem ngà răng, de couleur d ivoire, chiếc lược ngà, un peigne en ivoire, ngà thực vật, ivoire végétal; corozo,...
 • Ngài

  (động vật học) bombyx, mày ngài, (trang trọng) monsieur; son excellence; lui; il vous (terme de respect utilisé en s'adressant aux esprits,...
 • Ngài ngại

  xem ngại
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top