Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Tuệ tinh

(từ cũ, nghĩa cũ) comète.

Xem thêm các từ khác

 • Tuệ tâm

  Coeur éclairé (terme de bouddhisme).
 • Tuốt

  Détacher (en tirant et pressant la main dessus). Tuốt bông lúa détacher les grains d\'un épi de riz en tirant et pressant la main dessus. Tirer...
 • Tuốt tuồn tuộc

  Xem tuốt tuộc
 • Tuốt tuộc

  Xem tuốt tuốt tuồn tuộc (redoublement; sens plus fort).
 • Tuồi

  Glisser. đứa bé tuồi lên đầu giường enfant qui il glisse vers la tête du lit; Tuồi từ giường xuống đất glisser du lit au sol.
 • Tuồm luôm

  (địa phương) barbouillé; sali.
 • Tuồn tuột

  Xem tuột
 • Tuồng luông

  En désordre. Nhà cửa tuồng luông maison où règne un grand désordre. Déréglé; dévergondé. Tính nết tuồng luông conduite déréglée.
 • Tuồng như

  Il para†t que; il semble que. Tuồng như anh em mệt il para†t que vous êtes fatigué.
 • Tuổi già

  Vieillesse.
 • Tuổi hạc

  (từ cũ, nghĩa cũ) âge des vieux; vieillesse.
 • Tuổi mụ

  (cũng như tuổi mụ bà) première année d\'un bébé (depuis sa naissance jusqu\'à la fin de l\'année lunaire).
 • Tuổi mụ bà

  (địa phương) xem tuổi mụ
 • Tuổi nghề

  Année d\'ancienneté dans le métier. Mười tuổi nghề dix années d\'ancienneté dans le métier.
 • Tuổi ta

  Âge majoré d\'un an (suivant le mode traditionnel de détermination de l\'âge d\'un individu).
 • Tuổi thơ

  Tendre enfance.
 • Tuổi trẻ

  Jeunesse. Mơ ước của tuổi trẻ rêve de jeunesse.
 • Tuổi tác

  Âge. Tuổi tác càng cao sức khỏe càng thấp (Hồ Chí Minh) plus on avance en âge, plus la santé diminue. Âgé. Kính trọng người tuổi...
 • Tuổi tây

  Âge réel.
 • Tuổi tôi

  Douze mois d\'âge (d\'un enfant). Ngày mai cháu đầy tuổi tôi demain il atteindra juste douze mois d\'âge.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top