Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Nhật

Biên độ

Mục lục

n

ひろさ - [広さ]
ひろいこと - [広いこと]
しんぷく - [振幅]
おおきさ - [大きさ]

Kỹ thuật

アンプリチュード
しんぷく - [振幅]
レーンジ

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top