Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Nêm

v

つける
あじわう - [味わう]

Các từ tiếp theo

 • Nên

  ねばならぬ
 • それ - [其れ], かれ - [彼], イット, あいつ - [彼奴], nó là túi của tôi: 其れは私のかばんです, làm cho nó tự chuyển...
 • Nói

  こうとう - [口頭], いい - [言い], いう - [言う], おしえる - [教える], おっしゃる - [仰っしゃる], かいだんする - [会談する],...
 • Nói lại

  はなす - [話す], かたらう - [語らう], いいかえす - [言い返す], , đáp trả lại (nói lại) ai đó rằng "quan tâm thừa,...
 • Nóng

  あつい - [熱い], あつい - [暑い], あたたかい - [暖かい], あたたかい - [温かい], おんだん - [温暖], せいきゅうな -...
 • Nôi

  ゆりかご - [揺り篭]
 • Nôn

  はく - [吐く], はきけ - [吐き気], つく - [吐く], げろ, あげる - [上げる], (uống quá nhiều rượu đến nỗi buồn nôn)...
 • Nông

  せんぱく - [浅薄]
 • Núi Chô-mô-lung-ma

  えべれすとさん - [エベレスト山], đội leo núi bắt đầu leo lên đỉnh chô-mô-lung-ma 2 ngày trước: 登山隊は2日前にエベレスト山に向けて出発した,...
 • Năm

  ご - [五], とし - [年], ねんかん - [年間], ねんごう - [年号], ねんど - [年度], chúng tôi đã nhận được thông báo về...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  • Sáu que Tre
   1 · 24/11/22 10:56:31
   2 câu trả lời trước
   • Sáu que Tre
    Trả lời · 25/11/22 03:49:28
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top