Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Việt

Hậu đãi

Động từ

đãi rất hậu
làm tốt sẽ được hậu đãi
Đồng nghĩa: khoản đãi, trọng đãi

Xem thêm các từ khác

 • Hắc

  Tính từ: có mùi xông mạnh lên mũi, gây cảm giác khó chịu, Tính từ:...
 • Hắn

  (khẩu ngữ) từ dùng để chỉ người ở ngôi thứ ba, với hàm ý coi thường hoặc thân mật, tôi đến nhưng hắn đã đi rồi,...
 • Hắt

  Động từ: làm cho chất lỏng hoặc vật gì rời xa khỏi vật đựng bằng động tác đưa ngang...
 • Hằm hè

  Động từ: (phương ngữ), xem hầm hè
 • Hằm hằm

  Tính từ: (phương ngữ), xem hầm hầm
 • Hằm hừ

  Động từ: (phương ngữ, từ cũ) như hầm hè, hai gã đàn ông hằm hừ nhìn nhau
 • Hằn

  Động từ: để lại những dấu vết nổi rõ, in sâu trên bề mặt, Danh...
 • Hằn học

  Động từ: tỏ ra ganh ghét, tức tối, muốn gây chuyện do bị thua kém mà không cam chịu, tỏ vẻ...
 • Hằn thù

  Động từ: (Ít dùng) như thù hằn .
 • Hằng

  từ biểu thị tính liên tục của một hoạt động (thường là hoạt động tâm lí - tình cảm) diễn ra trong suốt cả thời...
 • Hẳm

  Tính từ: (phương ngữ) hõm sâu xuống, vực hẳm, Đồng nghĩa : hoáy, hoắm
 • Hẳn

  Tính từ: chắc chắn là như vậy, không có gì phải nghi ngờ, hoàn toàn, dứt khoát, không còn ở...
 • Hẳn hoi

  Tính từ: (khẩu ngữ) có được đầy đủ các yêu cầu, theo đúng tiêu chuẩn như thường đòi...
 • Hẳn hòi

  Tính từ: (khẩu ngữ, Ít dùng) như hẳn hoi .
 • Hẵng

  (khẩu ngữ) từ biểu thị ý thuyết phục chỉ nên làm việc nào đó sau khi xong một việc khác hoặc chờ cho qua một thời...
 • Hặm hụi

  (Ít dùng) như cặm cụi, hặm hụi mãi không chữa được cái xe
 • Hẹ

  Danh từ: cây cùng họ với hành, lá mỏng, nhỏ và dài, thường dùng để ăn hoặc làm thuốc, rối...
 • Hẹn

  Động từ: nói, thỏa thuận với ai rằng sẽ hoặc cùng làm việc gì trong một thời gian cụ thể...
 • Hẻm

  Danh từ: lối đi hẹp, hai bên có vách núi cao, (khẩu ngữ) ngõ hẻm (nói tắt), Tính...
 • Hẻo

  Tính từ: (phương ngữ, khẩu ngữ) rất ít, thiếu, kém, hẻo vốn
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top