Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Việt

Tương đồng

Tính từ

giống nhau (bên cạnh những cái khác nhau)
ý kiến tương đồng
hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hoá
Trái nghĩa: dị biệt, khác biệt

Xem thêm các từ khác

 • Tương ớt

  Danh từ ớt nghiền nhỏ, nhuyễn như tương.
 • Tương ứng

  Động từ có mối quan hệ phù hợp với nhau trách nhiệm tương ứng với quyền hành tỉ lệ lãi suất tương ứng với phần...
 • Tước

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 (Từ cũ) danh vị nhà vua phong cho các quan to hoặc cho những người có công lớn 2 Động từ 2.1 tách nhỏ...
 • Tước hiệu

  Danh từ (Từ cũ) tên gọi chức vị được vua ban cho sắc phong tước hiệu
 • Tước lộc

  Danh từ (Từ cũ) phẩm tước và bổng lộc của quan lại vua ban tước lộc
 • Tước vị

  Danh từ (Từ cũ) chức tước và danh vị của quan lại có tước vị cao phong tước vị
 • Tước đoạt

  Động từ tước và chiếm lấy tước đoạt vũ khí nông dân bị cường hào tước đoạt ruộng đất Đồng nghĩa : chiếm đoạt,...
 • Tưới tiêu

  Động từ đưa nước vào và làm thoát nước đi theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng (nói khái quát) hệ thống tưới tiêu
 • Tưới tắm

  Động từ (Khẩu ngữ) tưới cho cây trồng (nói khái quát) tưới tắm mấy luống hoa
 • Tướng công

  Danh từ (Từ cũ) từ dùng để gọi một cách tôn kính người làm quan to thời phong kiến.
 • Tướng cướp

  Danh từ kẻ cầm đầu toán cướp tóm được tên tướng cướp
 • Tướng lĩnh

  Danh từ tướng chỉ huy quân đội (nói khái quát) hội đồng tướng lĩnh triệu tập tướng lĩnh, chuẩn bị xuất quân Đồng...
 • Tướng mạo

  Danh từ vẻ mặt và dáng người tướng mạo khôi ngô Đồng nghĩa : tướng tá
 • Tướng quốc

  Danh từ (Từ cũ, Ít dùng) tể tướng phủ tướng quốc
 • Tướng soái

  Danh từ (Từ cũ) như tướng lĩnh các tướng soái của Lê Lợi
 • Tướng sĩ

  Danh từ tướng và nói chung những người chỉ huy, cùng với binh sĩ (nói tổng quát) ba quân tướng sĩ tướng sĩ một lòng đánh...
 • Tướng số

  Danh từ thuật xem tướng và xem số để đoán vận mệnh con người (nói tổng quát) xem tướng số không tin ở tướng số
 • Tướng tá

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 tướng và tá, sĩ quan cao cấp (nói khái quát) 2 Danh từ 2.1 (Phương ngữ) tướng mạo Danh từ tướng...
 • Tướp

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 xơ, nát ra thành từng mảnh 2 Động từ 2.1 (Ít dùng) (máu) chảy ra, tươm ra ở vết da rách nát 3 Danh...
 • Tướt bơ

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (Khẩu ngữ) vất vả, mất nhiều công sức để làm một việc gì đó 2 Tính từ 2.1 (Phương ngữ) Tính...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top