Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Trung - Việt

倔强地 là gì?

Giải nghĩa:

Mục lục

{obstinately } , trạng từ, xem obstinate


{perversely } , ngang bướng, ngoan cố (không chịu sửa chữa sai lầm), (về cư xử) ngang ngạnh, sai lầm (không biết điều một cách bướng bỉnh), (về tình cảm) trái thói, tai ác, vô lý, quá đáng, (hoàn cảnh) éo le, hơ hỏng, hư thân mất nết; đồi trụy, <PHáP> sai lầm bất công, oan; ngược lời chứng, ngược lại lệnh của quan toà (bản án)


{restively } , không yên, bồn chồn, khó bảo, khó dạy; ngang bướng, cứng đầu cứng cổ (người), bất kham, khó dạy (ngựa)


{stubbornly } , bướng bỉnh, ương ngạnh, ngoan cố, ngoan cường; cứng cỏi; kiên quyết không chịu nhượng bộ, khó di chuyển, khó cất bỏ, khó chữaThuộc thể loại

Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top