Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Trung - Việt

偶然的 là gì?

Giải nghĩa:

Mục lục

{accidental } , tình cờ, ngẫu nhiên; bất ngờ, phụ, phụ thuộc, không chủ yếu, cái phụ, cái không chủ yếu, (âm nhạc) dấu thăng giáng bất thường


{adventitious } , ngẫu nhiên, tình cờ, ngoại lai, (pháp lý) không do thừa kế trực tiếp, (thực vật học) tự sinh, mọc tự nhiên (cây...), (thực vật học) bất định, không phát sinh ở nơi thông thường


{aleatory } , may rủi, không chắc, bấp bênh


{casual } , tình cờ, bất chợt, ngẫu nhiên, vô tình, không có chủ định, (thông tục) tự nhiên, không trịnh trọng, bình thường, thường, vô ý tứ, cẩu thả; tuỳ tiện, không đều, thất thường, lúc có lúc không, người không có việc làm cố định ((cũng) casual labourer), người nghèo túng thường phải nhận tiền cứu tế ((cũng) casual poor)


{causeless } , không có lý do, vô cớ


{fortuitous } , tình cờ, bất ngờ, ngẫu nhiên


{haphazard } , sự may rủi, sự ngẫu nhiên, sự tình cờ, may rủi, ngẫu nhiên, tình cờ


{incidental } , ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ, phụ


{involuntary } , không cố ý, không chủ tâm, vô tình, (sinh vật học) không tuỳ ý


{occasional } , thỉnh thoảng, từng thời kỳ; phụ động, (thuộc) cơ hội, (thuộc) dịp đặc biệt; vào dịp đặc biệt; theo biến cố, theo sự kiện, lý do phụ, lý do bề ngoài


{stray } , lạc, bị lạc, rải rác, lác đác, tản mạn, súc vật bị lạc; ngươi bị lạc, trẻ bị lạc, tài sản không có kế thừa, (rađiô) ((thường) số nhiều) âm tạp quyển khí, (xem) waif, lạc đường, đi lạc, lầm đường lạc lối, (thơ ca) lang thang


{unpremeditated } , không định trước, không suy tính trước, không chủ tâm, không chuẩn bị, không sửa đoạn trướcThuộc thể loại

Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top