Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

系列

{series } , loạt, dãy, chuỗi, đợt, (địa lý,địa chất) thống, hệ (địa tầng), (hoá học) nhóm cùng gốc, (toán học) cấp số; chuỗi, (động vật học) nhóm


{spectrum } , hình ảnh, (vật lý) phổ, quang phổThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 系列化

  { seriation } , sự liên tục; sự sắp xếp theo thứ tự trước sau
 • 系带

  Mục lục 1 {chalaza } , số nhiều chalazae, chalazas, dây treo, điểm hợp 2 {fraenum } , cũng frenum; số nhiều fraena, frena, xem fraenulum...
 • 系数

  Mục lục 1 {coefficient } , (toán học), (vật lý) hệ số 2 {factor } , nhân tố, người quản lý, người đại diện, người buôn...
 • 系枝进化

  { cladogenesis } , sự phân nhánh tiến hoá; sự phát sinh dòng nhánh tiến hoá
 • 系泊

  { moor } , Moor người Ma,rốc, truông, đồng hoang, (hàng hải) buộc, cột (tàu, thuyền); bỏ neo
 • 系留

  { moorage } , (hàng hải) sự buộc thuyền, sự cột thuyền; sự bỏ neo, nơi buộc thuyền; nơi bỏ neo, thuế đậu thuyền, thuế...
 • 系留气球

  { captive balloon } , khí cầu có dây buộc (ở mặt đất) { captive balloon } , khí cầu có dây buộc (ở mặt đất)
 • 系索

  { laniard } , dây buộc (còi), (hàng hải) dây buộc thuyền, dây giật (bắn đại bác) { lanyard } , dây buộc (còi), (hàng hải) dây...
 • 系紧

  { lace } , dây, buộc, dải buộc, ren, đăng ten, thắt, buộc, viền, viền bằng ren, viền bằng đăng ten, pha thêm (rượu mạnh),...
 • 系统

  { scheme } , sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp, kế hoạch; âm mưu; mưu đồ; ý đồ, lược đồ, giản đồ, sơ đồ,...
 • 系统化

  { systematization } , sự hệ thống hoá
 • 系统发生

  { phylogenesis } , (sinh vật học) sự phát sinh loài
 • 系统发生的

  { phylogenetic } , (thuộc) phát sinh loài, hệ thống sinh
 • 系统发生说

  { orthogenesis } , sự phát sinh thẳng, sự phát sinh định hướng
 • 系统学

  { systematics } , phân loại học, phương pháp phân loại, sự phân loại { systematology } , thuyết vũ trụ được tổ chức thành...
 • 系统性组合

  { schematism } , khái lược; khái yếu
 • 系统操作者

  { SYSOP } , Từ tắt của SYStem OPerator
 • 系统的

  { systemic } , (sinh vật học) (thuộc) cơ thể nói chung, ngấm vào qua rễ, ngấm vào qua mầm (thuốc trừ sâu)
 • 系绳

  { tether } , dây buộc, dây dắt (súc vật), phạm vi, giới hạn (hiểu biết, chịu đựng...), buộc, cột
 • 系缆绳

  { cleat } , (hàng hải) cọc đầu dây, (kỹ thuật) cái chèn, cái chêm, (kỹ thuật) bản giằng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top