Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

节点

{node } , (thực vật học) mấu, đốt, mắt, (y học) cục u, bướu cứng, (toán học); (vật lý) giao điểm; nút



Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 节片

  { proglottis } , (động vật học) đốt sán
 • 节用

  { husband } , người chồng, (từ cổ,nghĩa cổ) người quản lý, người trông nom (việc chi tiêu...), (từ cổ,nghĩa cổ) người...
 • 节的

  { nodal } , (thuộc) nút { nodulated } , có nhiều mắt nhỏ, có nhiều mấu nhỏ, có nhiều cục u nh { sectional } , (thuộc) tầng lớp,...
 • 节目

  { program } , chương trình (công tác, biểu diễn văn nghệ...), cương lĩnh (của tổ chức, đảng phái), đặt chương trình, lập...
 • 节目主持人

  { host } , chủ nhà, chủ tiệc, chủ khách sạn, chủ quán trọ, (sinh vật học) cây chủ, vật chủ, quên không tính đến khó...
 • 节目单

  Mục lục 1 {bill of fare } , (cũ) thực đơn 2 {card } , các, thiếp, thẻ, quân bài, bài ((cũng) playing card), (số nhiều) sự chơi...
 • 节省

  Mục lục 1 {dispense } , phân phát, phân phối, pha chế và cho (thuốc), (+ from) miễn trừ, tha cho, (pháp lý) xét xử, (tôn giáo)...
 • 节省地

  { frugally } , thanh đạm, đạm bạc
 • 节省的

  { economic } , kinh tế, mang lợi, có lợi (việc kinh doanh...) { scanty } , ít, thiếu, không đủ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhỏ, chật hẹp
 • 节约

  Mục lục 1 {economise } , tiết kiệm, sử dụng tối đa, sử dụng tốt nhất (cái gì), tiết kiệm; giảm chi 2 {economization } ,...
 • 节约地

  { economically } , về phương diện kinh tế, về mặt kinh tế { frugally } , thanh đạm, đạm bạc
 • 节约的

  Mục lục 1 {abstemious } , tiết chế, có điều độ, sơ sài, đạm bạc 2 {managing } , trông nom, quản lý, khéo trông nom, quản...
 • 节约者

  { economizer } , người tiết kiệm, (kỹ thuật) bộ phận tiết kiệm (xăng...)
 • 节约装置

  { economizer } , người tiết kiệm, (kỹ thuật) bộ phận tiết kiệm (xăng...)
 • 节肢动物

  { arthropod } , (động vật học) động vật chân đốt
 • 节肢动物的

  { arthropod } , (động vật học) động vật chân đốt
 • 节裂

  { strobilation } , sự hình thành chuỗi đốt sán sinh sản, sự hình thành đoạn mầm
 • 节酒

  { sobriety } , sự điều độ, sự tiết độ, sự điềm tĩnh, sự điềm đạm, tính đúng mức, tính chất nhã (màu sắc)
 • 节间

  { internode } , (thực vật học) gióng, lóng
 • 芋头

  { dasheen } , (thực vật) loại khoai sọ, khoai nước { taro } , (thực vật học) cây khoai sọ; cây khoai nước, củ khoai sọ; củ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top