Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

选举人的

{electoral } , (thuộc) sự bầu cử; (thuộc) cử triThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 选举名册

  { poll } , sự bầu cử; nơi bầu cử, số phiếu bầu, số người bỏ phiếu, sự kiếm số cử tri, cuộc thăm dò ý kiến (của...
 • 选举学

  { psephology } , khoa nghiên cứu về bầu cử
 • 选举权

  { suffrage } , sự bỏ phiếu; sự bỏ phiếu tán thành, sự bỏ phiếu đồng ý, quyền đi bầu, sự thích hơn; sự tán thành, kinh...
 • 选举的

  { elective } , do chọn lọc bằng bầu cử, có quyền bầu cử, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có thể chọn lọc, không thể bắt buộc (môn...
 • 选任

  { empanel } , đưa vào danh sách (thẩm phán...)
 • 选任的

  { elective } , do chọn lọc bằng bầu cử, có quyền bầu cử, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có thể chọn lọc, không thể bắt buộc (môn...
 • 选修课程

  { elective } , do chọn lọc bằng bầu cử, có quyền bầu cử, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có thể chọn lọc, không thể bắt buộc (môn...
 • 选出

  { pout } , (động vật học) cá nheo, cái bĩu môi (hờn dỗi, khó chịu...), hờn dỗi, nhăn nhó khó chịu, bĩu môi, bĩu môi, trề...
 • 选出的

  { elect } , chọn lọc, đã được chọn, đã được bầu (nhưng chưa nhậm chức...), (tôn giáo) những người được Chúa chọn...
 • 选别器

  { sizer } , người sắp xếp (vật dụng) theo cỡ to nhỏ, máy tuyển quặng
 • 选区

  { electorate } , toàn bộ cử tri, khu bầu cử, (sử học), Đức địa vị tuyến hầu; thái ấp của tuyến hầu { precinct } , khoảng...
 • 选取框

  { marquee } , lều to, rạp bằng vải, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mái cửa vào (khách sạn, rạp hát...)
 • 选帝侯的

  { electoral } , (thuộc) sự bầu cử; (thuộc) cử tri
 • 选录

  { excerption } , sự trích, sự trích dẫn, tập bài trích, tuyển tập bài trích
 • 选手

  { player } , (thể dục,thể thao) cầu thủ, đấu thủ, nhạc sĩ (biểu diễn), (sân khấu) diễn viên, cầu thủ nhà nghề (crickê,...
 • 选拔

  { select } , được lựa chọn, có chọn lọc, kén chọn; dành riêng cho những người được kén chọn (hội, tổ chức...), (từ...
 • 选择

  Mục lục 1 {choice } , sự lựa, sự chọn, sự lựa chọn, quyền chọn; khả năng lựa chọn, người được chọn, vật được...
 • 选择单

  { menu } , thực đơn
 • 选择器

  { selector } , người lựa chọn, người chọn lọc, (kỹ thuật) bộ chọn lọc
 • 选择度

  { selectivity } , tính chọn lọc, (rađiô) độ chọn lọc
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top