Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

金镑

{yellow boy } , (từ lóng) đồng tiền vàngThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 金雀

  { siskin } , (động vật học) chim hoàng yến
 • 金雀花

  Mục lục 1 {broom } , (thực vật học) cây đậu chổi, cái chổi, thủ trưởng mới (hăm hở muốn quét sạch ngay những thói...
 • 金雀花的

  { furzy } , thuộc cây kim tước { gorsy } , có nhiều cây kim tước
 • 金霉素

  { aureomycin } , (y học) Aureomixin
 • 金额

  { money } , tiền, tiền tệ, tiền, tiền bạc, (số nhiều) những món tiền, (số nhiều) (thông tục) tiền của, của cải, tài...
 • 金首饰商

  { goldsmith } , thợ vàng
 • 金鱼

  { goldfish } , (động vật học) cá vàng
 • 金鱼藻

  { hornwort } , loài rong nước { snapdragon } , (thực vật học) cây hoa mõm chó, trò chơi rồng táp (lấy nho khô trong rượu nóng...
 • 金鸡纳树

  { cinchona } , (thực vật học) cây canh,ki,na, vỏ canh,ki,na
 • 金鸡纳树皮

  { cinchona } , (thực vật học) cây canh,ki,na, vỏ canh,ki,na
 • 金龟子

  { chafer } , (như) cockchafer { cockchafer } , (động vật học) con bọ da
 • 釜馏

  { stilling } , giá kê thùng rượu
 • 釜馏物

  { stillage } , ghế (giá) kê đồ đạc
 • 鉴一性

  { idempotent } , (toán học) (thuộc ma trận) không thay đổi giá trị (sau khi tự nó nhân lên), số lượng toán học không thay đổi...
 • 鉴于

  Mục lục 1 {As } , như, là, với tư cách là, cũng, bằng, xa tận, cho tận đến, đến chừng mức mà, lui tận về, về phía,...
 • 鉴别

  { appreciate } , đánh giá, đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, nhận thức; sâu sắc,...
 • 鉴别器

  { discriminator } , (Tech) bộ phân biệt; bộ tách sóng
 • 鉴别性的

  { distinctive } , đặc biệt; để phân biệt
 • 鉴别码

  { AC } , (Tech) máy thu chạy điện xoay chiều,một chiều
 • 鉴定

  Mục lục 1 {appraisal } , sự đánh giá; sự định giá 2 {appraise } , đánh giá; định giá 3 {appraisement } , sự đánh giá; sự định...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top